Sony Xperia E4g - Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

background image

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości

wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie jakiegokolwiek problemu ze

sprzętem lub kradzieży albo utraty urządzenia doszłoby do bezpowrotnej utraty danych

zapisanych w pamięci wewnętrznej Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą

aplikacji Xperia™ Companion, która bezpiecznie zapisuje dane na komputerze, czyli na

urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizacji

systemu Android na urządzeniu.
Korzystając z aplikacji Backup & Restore, można na szybko utworzyć kopię zapasową

podstawowych ustawień i danych z użyciem konta Google™. Za pomocą tej aplikacji

można także skopiować dane lokalnie, na przykład, na kartę SD w urządzeniu lub na

zewnętrzny dysk USB.

Bardzo ważne jest zapamiętanie hasła ustawionego przy tworzeniu kopii zapasowej. Jeśli go

nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty

i wiadomości.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze osobistym

Użyj aplikacji Xperia™ Companion do utworzenia kopii danych z urządzenia na
komputerze PC lub Apple

®

Mac

®

. Aplikacje do tworzenia kopii zapasowych danych

pozwalają na zapisanie następujących rodzajów danych:

127

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Kontakty i rejestry połączeń

Wiadomości

Kalendarz

Ustawienia

Pliki multimedialne, jak muzyka i filmy wideo

Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

1

Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze
PC lub Apple

®

Mac

®

.

2

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.

3

Komputer: Otwórz aplikację Xperia™ Companion. Po kilku chwilach komputer

wykryje urządzenie.

4

Wybierz opcję

Backup na ekranie głównym.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię

zapasową danych urządzenia.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

1

Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze
PC lub Apple

®

Mac

®

.

2

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.

3

Komputer: Otwórz aplikację Xperia™ Companion.

4

Kliknij

Przywróć.

5

Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, stuknij pozycję

Przywróć i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby

przywrócić dane w urządzeniu.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i

przywracanie kopii zapasowej

W zależności od wersji aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej zainstalowanej na

urządzeniu może nie być możliwe tworzenie i przywracanie kopii zapasowych danych

tworzonych w innych wersjach systemu Android, na przykład podczas aktualizowania wersji

4.3 systemu Android do wersji 4.4. Jednak w przypadku korzystania z wersji 2.0 (lub nowszej)

aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej można przywrócić dane po wykonaniu

takiej aktualizacji. Wersję aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej można sprawdzić

w obszarze

Ustawienia > Aplikacje > Wszystkie > Kopia zapas. i przywracanie.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej umożliwia ręczne tworzenie kopii

zapasowej danych lub włączenie funkcji automatycznej kopii zapasowej w celu

okresowego zapisywania danych.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej jest zalecana do tworzenia kopii

zapasowych danych przed przywróceniem danych fabrycznych. Dzięki tej aplikacji

można tworzyć kopie zapasowe danych następujących typów na karcie SD urządzenia:

Zakładki

Rejestry połączeń

Kontakty

Rozmowy

Dane kalendarza

128

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej

1

W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD należy upewnić się, że

kartę SD prawidłowo włożono do urządzenia.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej.

4

Aby włączyć funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej, przeciągnij

suwak w prawo.

5

Aby wybrać częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, stuknij pozycję , a

następnie wybierz żądaną częstotliwość wykonywania kopii zapasowych.

6

Aby wybrać lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej, stuknij pozycję >

.

7

Aby wybrać typy danych uwzględniane w kopii zapasowej, zaznacz odpowiednie

pola wyboru.

8

Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .

Jak ręcznie wykonać kopię zapasową zawartości

1

Jeśli tworzysz kopię zapasową na karcie SD, upewnij się, że karta SD jest

prawidłowo włożona do urządzenia.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej.

4

Stuknij pozycję

Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz lokalizację

docelową kopii zapasowej i typy danych, które chcesz uwzględnić w kopii

zapasowej.

5

Stuknij opcję

Kontynuuj.

6

Po wykonaniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję

Zakończ.

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

1

Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, upewnij się, że karta ta jest prawidłowo

włożona do urządzenia.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej.

4

Stuknij pozycję

Przywróć teraz dane, a następnie wybierz źródło przywracania i

typy danych, które chcesz przywrócić.

5

Stuknij opcję

Kontynuuj.

6

Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję

Zakończ.

Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej, w

tym pobrane aplikacje, zostaną usunięte podczas procedury przywracania.