Sony Xperia E4g - Zarządzanie baterią i zużyciem energii

background image

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii

i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz usunąć lub ograniczyć

aplikacje i aktywować wiele różnych trybów oszczędzania energii, aby optymalnie

123

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

korzystać z baterii. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą

przed wyczerpaniem baterii i dostosować ustawienia baterii, aby poprawić wydajność i

wydłużyć czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

Jak zarządzać zużyciem baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Zużycie energii

przez aplikację. Pojawi się podsumowanie z listą aplikacji o wysokiej prędkości

transferu lub których dawno nie używano.

3

Sprawdź informacje, a następnie wykonaj odpowiednie czynności, przykładowo

odinstaluj aplikację lub ogranicz jej wykorzystywanie.

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Użycie baterii.

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

Tryby oszczędzania energii

Dostępnych jest kilka trybów oszczędzania energii, dzięki którym można wydłużyć czas

pracy baterii:

Tryb STAMINA

Wyłącza funkcję Wi-Fi® oraz dane komórkowe, gdy ekran jest wyłączony, a

także ogranicza wydajność sprzętową urządzenia. Gdy jest aktywny ten tryb,

na pasku stanu widnieje ikona .

Tryb Ultra STAMINA

Udostępnia tylko podstawowe funkcje urządzenia, takie jak nawiązywanie

połączeń oraz wysyłanie wiadomości SMS. Gdy jest aktywny ten tryb, na

pasku stanu widnieje ikona

.

Oszczędzanie słabej baterii Zmienia zachowanie urządzenia, na przykład dostosowuje jasność ekranu i

opóźnienie wyłączenia ekranu, gdy poziom baterii spada poniżej określonej

wartości procentowej. Gdy jest aktywny ten tryb, na pasku stanu widnieje

ikona

.

Wi-Fi zależna od lokalizacji Powoduje włączanie funkcji Wi-Fi® tylko wtedy, gdy urządzenie jest w zasięgu

zapisanej sieci Wi-Fi®.

Kolejkuj dane w tle

Optymalizuje ruch wychodzący, gdy ekran jest wyłączony, wysyłając dane we

wstępnie zdefiniowanych odstępach czasu.

Jak włączyć tryb oszczędzania energii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem .

3

Aby uaktywnić preferowany tryb, przeciągnij odpowiedni suwak w prawo lub

zaznacz odpowiednie pole wyboru i w razie potrzeby potwierdź.

4

Jeżeli nie jest dostępny żaden suwak czy pole wyboru, stuknij nazwę trybu, który

chcesz uaktywnić i następnie w razie potrzeby potwierdź.

Omówienie trybu STAMINA

Tryb STAMINA oferuje szereg funkcji umożliwiających zwiększenie wydajności baterii:

Rozszerzony tryb

gotowości

Zapobiega transmisji danych przez aplikacje przez wyłączenie funkcji Wi-Fi®

oraz danych komórkowych w czasie, gdy ekran jest wyłączony. Można

wykluczyć niektóre aplikacje i usługi z zatrzymywania, gdy jest aktywna ta

funkcja.

Zegar STAMINA

Utrzymuje blokadę połączeń sieciowych w przypadku częstego naciskania

przycisku zasilania w celu sprawdzenia godziny.

Rozszerzone

wykorzystanie

Ogranicza wydajność sprzętu podczas użytkowania urządzenia.

124

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć funkcje trybu STAMINA

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem , a

następnie stuknij pozycję

Tryb STAMINA.

3

Uaktywnij tryb STAMINA, jeżeli wyłączony.

4

Zaznacz pola wyboru obok funkcji, które chcesz uaktywnić, a następnie stuknij

pozycję

Włącz po wyświetleniu monitu.

Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem , a

następnie stuknij pozycję

Tryb STAMINA.

3

Uaktywnij tryb STAMINA, jeżeli wyłączony.

4

Upewnij się, że pole wyboru

Rozszerzony tryb gotowości jest zaznaczone, a

następnie stuknij pozycje

Aplikacje włączone w trybie gotowości > Dodaj

aplikacje.

5

Przewiń ekran w prawo lub w lewo, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i usługi, a

następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru odpowiadające aplikacjom, które

chcesz uruchamiać.

6

Po zakończeniu stuknij pozycję

Gotowe.