Sony Xperia E4g - Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

background image

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

Połączenie USB między komputerem z systemem Windows

®

a urządzeniem umożliwia

przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można za pomocą

eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między

urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.

Jeśli korzystasz z komputera PC lub Apple

®

Mac

®

, za pomocą aplikacji Xperia™

Companion możesz uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za
pośrednictwem sieci Wi-Fi

®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi

®

można przesyłać pliki między urządzeniem a innymi

urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem

połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania

muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem

a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media

126

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać

na urządzeniu.

Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię
Wi-Fi

®

i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft

®

Windows

Vista

®

lub Windows

®

7.

Jak przygotować urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

1

Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie

ten tryb jest włączony.

2

Upewnij się, że funkcja Wi-Fi

®

jest włączona.

3

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

4

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB.

5

Stuknij pozycję

Powiąż z komputerem, a następnie stuknij pozycję Dalej.

6

Dokończ proces konfigurowania, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z powiązanym urządzeniem

1

Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie

ten tryb jest włączony.

2

Upewnij się, że funkcja Wi-Fi

®

jest włączona.

3

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

4

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB.

5

Zaznacz powiązane urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a

następnie stuknij opcję

Połącz.

Jak rozłączyć się z powiązanym urządzeniem

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność przez USB.

3

Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć.

4

Stuknij opcję

Odłącz.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Łączność

przez USB.

3

Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.

4

Stuknij pozycję

Usuń powiązanie.