Sony Xperia E4g - Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

background image

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. W przypadku tego urządzenia jest

on określany jako numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Należy zachować

kopię tego numeru. Może on być potrzebny między innymi w celu zarejestrowana

urządzenia, aby uzyskać dostęp do usługi pomocy technicznej Xperia™ Care. W

przypadku kradzieży urządzenia niektórzy operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci

w danym kraju urządzeniom o tym numerze.

Jak sprawdzić numer IMEI

Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić numer IMEI.

Otwórz ekran wybierania numeru i wprowadź ciąg

*#06#

.

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o

telefonie.

3

Przewiń ekran do pozycji

IMEI, aby wyświetlić numer IMEI.