Sony Xperia E4g - Słuchanie radia

background image

Słuchanie radia

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na

przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione.

Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy

zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu

jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

1

Lista ulubionych

2

Przycisk włączania/wyłączania radia

3

Wyświetlenie opcji menu

4

Dostrojona częstotliwość

5

Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych

6

Pokrętło strojenia

7

Pasmo częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami

8

Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

9

Zapisana ulubiona stacja

10 Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM

1

Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Radio FM . Dostępne stacje będą wyświetlane w

trakcie przewijania zakresu częstotliwości.

Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja

transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przełączać między stacjami radiowymi

Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

1

Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .

2

Stuknij opcję

Szukaj stacji. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną

wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

79

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

1

Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .

2

Stuknij pozycję

Dźwięk przez głośnik.

Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki,

naciśnij klawisz i stuknij pozycję

Dźwięk przez słuchawki.

Jak zidentyfikować utwór w radiu FM przy użyciu usługi TrackID™

1

Podczas odtwarzania utworu w radiu FM urządzenia stuknij opcję , a następnie

wybierz opcję

TrackID™.

2

W trakcje sprawdzania fragmentu utworu przez aplikację TrackID™ jest

wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli identyfikacja się powiedzie, aplikacja

wyświetla wynik lub listę potencjalnych wyników.

3

Aby wrócić do radia FM, stuknij opcję .

Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane tylko w wybranych państwach/

regionach przez wybrane sieci i wybranych dostawców usług w określonych obszarach.