Sony Xperia E4g - Ustawienia dźwięku

background image

Ustawienia dźwięku

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

1

Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .

2

Stuknij pozycję

Włącz dźwięk stereo.

3

Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij i stuknij pozycję

Wymuś dźwięk mono.

Jak wybrać region radia

1

Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .

2

Stuknij pozycję

Ustaw region radiowy.

3

Wybierz jedną z opcji.

Jak dostosować funkcję Visualiser

1

Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Wizualizacja.

3

Wybierz jedną z opcji.

80

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.