Sony Xperia E4g - Spis treści

background image

Spis treści

Czynności przygotowawcze...........................................................6

Informacje o tej instrukcji obsługi......................................................... 6
Omówienie urządzenia........................................................................ 6
Montaż................................................................................................7
Folia ochronna.................................................................................... 9
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy........................................... 9
Do czego jest potrzebne konto Google™?........................................10
Ładowanie urządzenia.......................................................................11

Podstawy obsługi urządzenia...................................................... 13

Korzystanie z ekranu dotykowego.....................................................13
Blokowanie i odblokowywanie ekranu............................................... 15
Ekran główny.................................................................................... 15
Ekran aplikacji................................................................................... 17
Nawigowanie po aplikacjach............................................................. 18
Drobne aplikacje............................................................................... 19
Widżety.............................................................................................20
Skróty i foldery.................................................................................. 20
Tło i motywy......................................................................................21
Robienie zrzutu ekranu......................................................................22
Stan i powiadomienia........................................................................ 22
Ikony na pasku stanu........................................................................ 23
Omówienie aplikacji...........................................................................25

Pobieranie aplikacji...................................................................... 27

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™.....................................27
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....................................................27

Internet i sieci............................................................................... 28

Przeglądanie stron internetowych......................................................28
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS ........................ 28
Sieć Wi-Fi® ......................................................................................29
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych......... 31
Kontrola użycia danych..................................................................... 32
Wybieranie sieci komórkowych......................................................... 33
Wirtualne sieci prywatne (VPN).......................................................... 34

Synchronizowanie danych w urządzeniu..................................... 35

Synchronizowanie urządzenia z kontami online................................. 35
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft®
Exchange ActiveSync®.....................................................................35

Ustawienia podstawowe.............................................................. 37

Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....................................................37

2

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Dźwięk, dzwonki i głośność...............................................................37
Ochrona karty SIM ........................................................................... 38
Ustawienia ekranu.............................................................................39
Daydream......................................................................................... 39
Blokada ekranu.................................................................................40
Ustawienia języka..............................................................................42
Data i godzina................................................................................... 42
Poprawa jakości dźwięku wyjściowego............................................. 42

Wprowadzanie tekstu...................................................................44

Klawiatura ekranowa......................................................................... 44
Klawiatura telefonu............................................................................45
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego............46
Edytowanie tekstu.............................................................................46
Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia...................................47

Łączenie....................................................................................... 49

Nawiązywanie połączeń.................................................................... 49
Odbieranie połączeń......................................................................... 50
Połączenia w toku............................................................................. 52
Korzystanie z rejestru połączeń......................................................... 52
Przekazywanie połączeń................................................................... 53
Ograniczanie połączeń...................................................................... 53
Wiele połączeń..................................................................................54
Połączenia konferencyjne.................................................................. 55
Poczta głosowa................................................................................ 55
Połączenia alarmowe........................................................................ 55

Kontakty ...................................................................................... 57

Przesyłanie kontaktów.......................................................................57
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów.............................................. 58
Dodawanie i edytowanie kontaktów.................................................. 59
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych....... 60
Ulubione i grupy................................................................................ 61
Wysyłanie informacji o kontakcie....................................................... 62
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty......................62
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów...............................................63

Wiadomości i czat........................................................................ 64

Czytanie i wysyłanie wiadomości....................................................... 64
Porządkowanie wiadomości..............................................................65
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości................................66
Ustawienia wiadomości.....................................................................66
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo............................................ 66

E-mail........................................................................................... 68

Konfigurowanie poczty e-mail........................................................... 68

3

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail......................................... 68
Okienko podglądu wiadomości e-mail...............................................69
Porządkowanie wiadomości e-mail................................................... 70
Ustawienia konta e-mail.................................................................... 71
Gmail™.............................................................................................71

Muzyka ........................................................................................ 73

Przenoszenie muzyki na urządzenie ................................................. 73
Słuchanie muzyki.............................................................................. 73
Menu ekranu głównego aplikacji Walkman®..................................... 74
Listy odtwarzania.............................................................................. 75
Udostępnianie muzyki....................................................................... 76
Poprawianie jakości dźwięku.............................................................76
Funkcja Visualiser .............................................................................76
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™........................ 77

Radio FM......................................................................................79

Słuchanie radia..................................................................................79
Ulubione stacje radiowe.................................................................... 80
Ustawienia dźwięku...........................................................................80

Aparat...........................................................................................81

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo..................................... 81
Wykrywanie twarzy............................................................................82
Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym
twarzom............................................................................................83
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć................................. 83
Ogólne ustawienia aparatu................................................................ 83
Ustawienia aparatu w trybie fotografii................................................ 87
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo........................................91

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album................................. 94

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.................................................... 94
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi................ 95
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć.......................... 96
Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo..................... 97
Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo........................................................ 97
Menu ekranu głównego aplikacji Album.............................................98
Wyświetlanie zdjęć na mapie.............................................................99

Nagrania wideo.......................................................................... 101

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy........................................101
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie ............................... 102
Zarządzanie zawartością wideo.......................................................102

Łączność.................................................................................... 104

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor.. 104
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™............... 104

4

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®....................................... 107

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas............ 110

Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart
Connect..........................................................................................110

Podróżowanie i mapy.................................................................113

Korzystanie z usługi lokalizacji......................................................... 113
Mapy Google™ i nawigacja.............................................................113
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży...........................115
Tryb samolotowy.............................................................................115

Kalendarz i budzik......................................................................116

Kalendarz........................................................................................116
Budzik i zegar................................................................................. 117

Pomoc techniczna i konserwacja...............................................120

Pomoc techniczna dla urządzenia................................................... 120
Narzędzia komputerowe................................................................. 120
Aktualizowanie urządzenia...............................................................121
Odnajdywanie utraconego urządzenia ............................................122
Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia..........................123
Zarządzanie baterią i zużyciem energii.............................................123
Pamięć............................................................................................125
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....................................126
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości.................. 127
Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu..................... 129
Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia............................130
Recykling urządzenia.......................................................................132
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji............................................ 132
Informacje prawne...........................................................................132

5

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.