Sony Xperia E4g - Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft®

Exchange ActiveSync®

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości e-

mail, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji

informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji

E-mail, Kalendarz i Kontakty.

35

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

1

Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera

udostępnionych przez administratora sieci firmowej.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dodaj konto > Exchange ActiveSync.

4

Wprowadź firmowy adres e

‑mail i hasło.

5

Stuknij pozycję

Dalej. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W

przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i

serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję

Dalej.

6

Stuknij pozycję

OK, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie

urządzeniem.

7

Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład

kontakty i wpisy kalendarza.

8

W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi

firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można

na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł

oraz sposobu szyfrowania pamięci.

9

Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do

konta EAS na urządzeniu.

Jak zmienić ustawienia konta EAS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

E-mail, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

Ustawienia i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia

tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

E-mail, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

Ustawienia i wybierz konto EAS.

4

Stuknij pozycję

Częstotliwość sprawdzania > Częstotliwość sprawdzania i

wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto EAS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje >

Ustawienia.

2

W sekcji

Konta stuknij pozycję Exchange ActiveSync, a następnie wybierz konto

EAS, które chcesz usunąć.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Usuń konto.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

Usuń konto.

36

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.