Sony Xperia E4g - Synchronizowanie urządzenia z kontami online

background image

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można

synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w

usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™,

Flickr™ i Twitter™. Dane wszystkich kont mogą być synchronizowane automatycznie —

wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie

synchronizować poszczególne konta.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycje

Ustawienia > Dodaj konto, a następnie wybierz konto, które

chcesz dodać.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli

masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje >

Ustawienia.

2

W sekcji

Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym

chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które

można zsynchronizować z kontem.

3

Zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować.

4

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Synchronizuj teraz.

Jak usunąć konto online

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje >

Ustawienia.

2

W sekcji

Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz

usunąć.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Usuń konto.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

Usuń konto.