Sony Xperia E4g - Blokada ekranu

background image

Blokada ekranu

Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich

typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

Przesuwanie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.

Odblokuj Bluetoothem — odblokowanie urządzenia za pomocą sparowanych urządzeń

Bluetooth

Face Unlock — urządzenie odblokowuje się, gdy się na nie patrzy.

Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.

Kod PIN — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co

najmniej czterech cyfr.

Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i

cyfr.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go

nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty

i wiadomości.

Jak zmienić typ blokady ekranu

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz

inny typ blokady ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji odblokowania Bluetoot®

Przed użyciem funkcji odblokowania za pomocą Bluetooth® upewnij się, czy używane

urządzenie oraz inne urządzenia Bluetooth® są sparowane. Aby uzyskać więcej informacji o

parowaniu, patrz

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

na stronie 108 .

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia.

2

Stuknij pozycje

Blokada ekranu > Bluetooth unlock.

3

Stuknij pozycję

Kontynuuj i wybierz urządzenie, którego chcesz używać do

odblokowywania ekranu, a następnie stuknij pozycję

Kontynuuj.

4

Wybierz opcję zapasowego odblokowywania ekranu, kiedy nie podłączono

żadnego urządzenia Bluetooth®.

5

W innych urządzeniach Bluetooth® znajdź i dotknij nazwę urządzenia w pozycjach

Ustawienia > Bluetooth > Powiązane urządzenia. Po wyświetleniu Połączony na

innych urządzeniach Bluetooth® natychmiast naciśnij klawisz zasilania urządzenia.

Jeżeli urządzenie odłączono od innych urządzeń Bluetooth®, konieczne będzie odblokowanie

ekranu za pomocą kodu PIN lub wzoru.

40

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

1

Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno ikonę >

Ustawienia > Zabezpieczenia

>

Blokada ekranu.

2

Stuknij pozycję

Face Unlock i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w

celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.

3

Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję

Kontynuuj.

4

Wybierz alternatywną metodę odblokowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami

w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.

Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu

dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

1

Włącz ekran.

2

Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do

funkcji Face Unlock.

Jeśli funkcji Face Unlock nie uda się rozpoznać Twojej twarzy, będzie konieczne

odblokowanie ekranu za pomocą alternatywnej metody odblokowywania.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu

>

Wzór.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z

rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.

3

Narysuj wzór odblokowania ekranu.

4

Stuknij pozycję

Wzór i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu

>

Kod PIN.

3

Wprowadź cyfrowy kod PIN.

4

W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.

5

Stuknij pozycję

Kontynuuj.

6

Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.

7

W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.

8

Stuknij pozycję

OK.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno >

Ustawienia > Zabezpieczenia >

Blokada ekranu > Hasło.

2

Wprowadź hasło.

3

W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.

4

Stuknij pozycję

Kontynuuj.

5

Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.

6

W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.

7

Stuknij pozycję

OK.

41

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlać powiadomienia z poziomu ekranu blokady

1

Na ekranie blokady przeciągnij pasek stanu w dół.

2

Stuknij powiadomienie, które chcesz wyświetlić.

Z poziomu blokady można wyświetlać powiadomienia tylko, kiedy ekran jest w trybie

Przeciąganie.