Sony Xperia E4g - Dźwięk, dzwonki i głośność

background image

Dźwięk, dzwonki i głośność

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,

jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można też ustawić

urządzenie w tryb cichy, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak zmienić głośność

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk > Głośność.

3

Przeciągnij suwaki głośności na odpowiednie pozycje.

Naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności, można zmienić głośność dzwonka i

odtwarzania nawet wtedy, gdy ekran jest zablokowany.

Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji

Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się

ikona .

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

1

Naciskaj przycisk zmniejszania głośności, aż urządzenie zawibruje, a na pasku

stanu pojawi się ikona .

2

Ponownie naciśnij przycisk ściszania. Na pasku stanu pojawi się symbol .

Aby wyłączyć tryb cichy, naciśnij przycisk zwiększania głośności.

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru

Wibracje podczas dzwonienia.

37

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić dzwonek

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk > Dźwięk powiadomienia.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Niektóre aplikacje mają własne dźwięki powiadomień, które można wybrać w ustawieniach

tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru

Dźwięki wybierania numeru oraz Dźwięki przy dotknięciu.