Sony Xperia E4g - Data i godzina

background image

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Aby ustawić datę ręcznie

1

Na ekranie Ekran główny, stuknij .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru

Automatyczna data i godzina, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję

Ustaw datę.

5

Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.

6

Stuknij pozycję

Ustaw.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru

Automatyczna data i godzina, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję

Ustaw godzinę.

5

Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.

6

Przewiń palcem w górę, aby zmienić

AM na PM i na odwrót.

7

Stuknij pozycję

Ustaw.

Jak ustawić strefę czasową

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru

Automatyczna strefa czasowa, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję

Wybierz strefę czasową.

5

Wybierz jedną z opcji.