Sony Xperia E4g - Poprawa jakości dźwięku wyjściowego

background image

Poprawa jakości dźwięku wyjściowego

Dźwięk emitowany poprzez głośniki wbudowane w urządzenie można poprawić za

pomocą funkcji, takich jak Clear Phase™ oraz technologia xLOUD™.

42

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Korzystanie z technologii Clear Phase™

Technologia Clear Phase™ firmy Sony zapewnia automatyczne dostosowanie jakości

dźwięku z głośników wbudowanych w urządzenie w celu uzyskania czystego i bardziej

naturalnego dźwięku.

Jak poprawić jakość dźwięku głośnika za pomocą funkcji Clear Phase™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru

Clear Phase™.

Włączenie funkcji Clear Phase™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na

przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Korzystanie z technologii xLOUD™

Technologia filtrowania dźwięku xLOUD™ firmy Sony pozwala poprawić głośność

dźwięku bez utraty jakości. Zwiększ dynamikę dźwięku podczas słuchania swoich

ulubionych piosenek.

Jak poprawić głośność głośnika za pomocą technologii xLOUD™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru

xLOUD™.

Włączenie funkcji xLOUD™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład

nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

43

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.