Sony Xperia E4g - Ustawienia ekranu

background image

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność wyświetlacza

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Wyświetlacz > Jasność ekranu.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru

Dostosuj do oświetlenia, jeśli jest zaznaczone.

4

Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajność baterii.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia> Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru

Wibracje przy dotknięciu. Ekran będzie wibrować przy

stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie.

3

Wybierz jedną z opcji.

Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Inteligentne podświetlenie

Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki

trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z

ustawieniami usypiania.

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wyświetlacz > Intel. sterowanie podświet..

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Intel. sterowanie podświet..