Sony Xperia E4g - Ustawienia języka

background image

Ustawienia języka

Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby

zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji

można znaleźć w sekcji

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

na stronie 47 .

Jak zmienić język

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język.

3

Wybierz jedną z opcji.

4

Stuknij pozycję

OK.

Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij

pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony

i wybierz pierwszą pozycję w menu, które

zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.