Sony Xperia E4g - Uzyskiwanie dostępu do ustawień

background image

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest

dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Ustawienia.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Informacje o telefonie.

Jak otworzyć panel szybkich ustawień

Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak wybrać wyświetlane ustawienia w panelu szybkich ustawień

1

Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij

pozycję

Edytuj.

2

Na pasku u dołu ekranu dotknij ikony szybkiego ustawienia, które chcesz dodać,

przytrzymaj ją i przeciągnij do górnej części ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień

1

Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij

pozycję

Edytuj.

2

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.

3

Stuknij opcję

Gotowe.