Sony Xperia E4g - Czytanie i wysyłanie wiadomości

background image

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to,

że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysyłać

wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS

w urządzeniu. Zobacz

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS

na

stronie 28 .

Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od

operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym

rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji

można uzyskać u operatora sieci.

1

Powrót do listy rozmów

2

Zadzwoń do nadawcy wiadomości

3

Wyświetlanie opcji

4

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

5

Przycisk Wyślij

6

Dodawanie załączników

7

Dołączanie informacji o lokalizacji

8

Załączanie notatek odręcznych lub obrazów

9

Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu

10 Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu

11 Pole tekstowe

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję .

3

Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje

kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.

Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.

4

Stuknij pozycję

Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.

5

Aby dodać załącznik, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.

6

Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję

Wyślij.

Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza.

Rozmowa zostanie otagowana etykietą

Wers. robocza:.

64

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij odpowiednią rozmowę.

3

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,

a następnie stuknij pozycję

Pobierz wiadomość.

Wszystkie odebrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.

3

Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję

Wyślij.

Jak przekazać dalej wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.

3

Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij

pozycję

Przekaż wiadomość dalej.

4

Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje

kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.

Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.

5

W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję

Wyślij.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.

3

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,

a następnie stuknij pozycję

Pobierz wiadomość.

4

Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.