Sony Xperia E4g - Porządkowanie wiadomości

background image

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.

3

Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje

Usuń wiadomość > Usuń.

Jak usunąć rozmowy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Usuń rozmowy.

3

Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno

pozycje >

Usuń.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.

3

W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję .

4

Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję .

65

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Wiadomości z gwiazdką.

3

Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .

2

Stuknij , a następnie

Szukaj.

3

Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na

liście.