Sony Xperia E4g - Edytowanie tekstu

background image

Edytowanie tekstu

Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi

edytowania można uzyskać dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia

edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji

1

Zamknięcie paska aplikacji

46

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

2

Zaznaczenie całego tekstu

3

Wycięcie tekstu

4

Skopiowanie tekstu

5

Wklejenie tekstu

Ikona pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu

1

Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte

słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.

2

Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst

1

Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby

wyświetlić pasek aplikacji.

2

Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie

zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.