Sony Xperia E4g - Klawiatura ekranowa

background image

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając

poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu

(funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym

rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu za pomocą jednej ręki.
W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania

klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów.

Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS,

automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.

1 Usuwanie znaku przed kursorem.

2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

3 Wprowadzanie spacji.

4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.

5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę

.

6 Przełączanie między małymi , dużymi i samymi dużymi literami. W przypadku niektórych języków

ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.

W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

1

Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.

2

Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i

przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz

pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i

przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec

przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

44

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

1

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby

utworzyć żądany wyraz.

2

Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się

na podstawie wskazanych liter.

3

Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję , aby wyświetlić

inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i

ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Jak zmienić ustawienia Pisanie przeciągnięciami

1

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru

Pisanie przeciągnięciami lub usuń jego zaznaczenie.

Jak używać klawiatury jednoręcznej

1

Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Klaw. do obsługi jedną ręką.

3

Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij

pozycję lub .

Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję .