Sony Xperia E4g - Klawiatura telefonu

background image

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12

klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę

kolejnych naciśnięć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można

określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji

pionowej.

1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki

i korzystając z podpowiedzi wyrazów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy

znak.

2 Usuwanie znaku przed kursorem.

3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

4 Wprowadzanie spacji.

5 Wyświetlanie symboli i buziek.

6 Wyświetlanie liczb.

7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

1

Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Stuknij pozycję

Klawiatura w pionie, a następnie wybierz opcję Klawiatura

telefonu.

45

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo,

stukaj każdy klawisz litery tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą

literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję

, aby

wyświetlić więcej opcji i wybrać słowo z listy.

Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy

ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten przycisk do momentu wybrania

odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić

kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona

klawiatura numeryczna telefonu.

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu

1

Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję

. Zostanie

wyświetlona siatka symboli i buziek.

2

Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub

buźkę, aby ją wybrać.