Sony Xperia E4g - Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

background image

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać

dostęp do ustawień klawiatury i różnych ustawień wprowadzania tekstu w celu

dostosowania opcji języków używanych do pisania, funkcji przewidywania i poprawiania

tekstu, automatycznych odstępów i szybkich kropek. W celu rozpoznawania stylu pisma

użytkownika mogą zostać użyte dane pochodzące z wiadomości e-mail lub innych

aplikacji. Dostępny jest też przewodnik po personalizacji, który ułatwia określenie

najbardziej podstawowych ustawień i szybkie rozpoczęcie pisania.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury i zmień

ustawienia w odpowiedni sposób.

3

Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję

Języki wpisywania tekstu i

zaznacz odpowiednie pola wyboru.

4

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia sugerowanych słów

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury >

Proponowanie słów.

3

Wybierz jedną z opcji.

Jak wybrać metodę wprowadzania tekstu

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej przeciągnij pasek

stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, po czym stuknij pozycję

.

2

Wybierz jedną z opcji.

Jak używać własnego stylu pisania

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje

Ustawienia klawiatury > Używaj

mojego stylu pisania i wybierz źródło.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych.

47

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Stuknij pozycję

Języki wpisywania tekstu, a następnie stuknij pozycję .

4

Wybierz wariant układu klawiatury.

5

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

48

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.