Sony Xperia E4g - Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo

background image

Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo

Nagrania wideo wykonane za pomocą aparatu można edytować. Jest na przykład

możliwe przycięcie nagrania wideo do żądanej długości lub dostosowanie jego

szybkości. Nagranie wideo ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał

pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak przyciąć film wideo

1

Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,

a następnie stuknij pozycję >

Przytnij.

2

Aby przesunąć klatkę przycięcia w inne miejsce na osi czasu, dotknij krawędzi tej

klatki, przytrzymaj ją i przeciągnij w odpowiednie miejsce, a następnie stuknij

przycisk

Zastosuj.

3

Aby zapisać kopię przyciętego nagrania wideo, stuknij pozycję

Zapisz.

Jak zmienić szybkość filmu wideo

1

Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,

a następnie stuknij pozycję >

Szybkość.

2

Wybierz opcję, dotknij krawędzi osi czasu i przytrzymaj ją, po czym przeciągnij do

odpowiedniego położenia i stuknij opcję

Zastosuj.

3

Aby zapisać kopię filmu wideo po edycji, stuknij pozycję

Zapisz.