Sony Xperia E4g - Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

background image

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu

różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest

zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

96

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przyciąć zdjęcie

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje

Edytor zdjęć > Tylko raz.

3

Stuknij pozycje >

Przytnij.

4

Wybierz jedną z opcji.

5

Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy

kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na

zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.

6

Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij

jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach

zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.

7

Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i

przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.

8

Stuknij pozycję

Zastosuj.

9

Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję

Zapisz.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje

Edytor zdjęć > Tylko raz.

3

Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

4

Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję

Zapisz.