Sony Xperia E4g - Menu ekranu głównego aplikacji Album

background image

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album pozwala przeglądać wszystkie albumy zdjęć,

łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz

zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług takich jak

PlayMemories Online, Picasa™ i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można

zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać

komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć,

wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem

bezprzewodowej technologii Bluetooth® lub poczty e-mail.

1

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online

2

Powrót do ekranu głównego aplikacji Album

3

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia

4

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia

5

Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo

6

Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

7

Wyświetlanie zdjęć na mapie w trybie globusa

8

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w tej samej sieci

9

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook™

10 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Picasa™

11 Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

98

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu

głównego aplikacji Album w prawo.

3

Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone

wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.

4

Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie

w albumie.

5

Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby

wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.