Sony Xperia E4g - Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

background image

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można

również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje

obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.

Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie

być obsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest

zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

1

Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie

postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycje >

Użyj jako > Zdjęcie kontaktu.

2

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje

Kontakty > Tylko raz, a

następnie wybierz kontakt.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycje >

Użyj jako > Tapeta.

2

Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Wybierz opcję

Obróć. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

95

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Usuń.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

1

Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij

pozycję , a następnie stuknij pozycję

Wybierz elementy.

2

Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone

niebieską ramką.

3

Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach

narzędzi.

Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego

zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je

zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze,

można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona,

umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu

funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym

folderze.

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie

stuknij pozycję

Twarze. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane

i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.

Jak przypisać nazwę do twarzy

1

W kafelku

Twarze stuknij folder Twarze bez nazw, a następnie przejdź do folderu

Inne twarze i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.

2

Stuknij pozycję

Dodaj nazwę.

3

Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje

Gotowe > Dodaj jako nową osobę.

Jak edytować nazwę twarzy

1

Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby

wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje >

Edytuj tagi nazw.

2

Stuknij pozycję

OK.

3

Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.

4

Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje

Gotowe > Dodaj

jako nową osobę.