Sony Xperia E4g - Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo

background image

Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo

Każde zdjęcie i nagranie wideo można ukryć na ekranie głównym aplikacji Album. Po

ukryciu zdjęć i wideo na tym ekranie można wyświetlać je tylko w folderze Ukryte.

Jak ukryć zdjęcie lub nagranie wideo

1

Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ukryć.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

Ukryj > OK.

97

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlać ukryte zdjęcia i nagrania wideo

1

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie

stuknij pozycję

Ukryte.

2

Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.

3

Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby

wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak pokazać ukryte zdjęcie lub nagranie wideo

1

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie

stuknij pozycję

Ukryte.

2

Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ponownie pokazać.

3

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

4

Stuknij opcję

Nie ukrywaj.