Sony Xperia E4g - Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

background image

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo

zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej

w pamięci urządzenia. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo zostaną wyświetlone w kolejności

chronologicznej.

1

Stuknij ikonę, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album.

2

Wyświetlenie opcji menu

3

Pokaz slajdów wszystkich obrazów lub obrazów dodanych do ulubionych

4

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawą stronę, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album.

5

Data elementów w grupie

6

Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo, aby je wyświetlić

7

Przewijanie ekranu w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić, a następnie stuknij

pozycję

Album > Tylko raz.

4

Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby

wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Aby zmienić wybraną aplikację domyślną do otwierania zdjęć i nagrań wideo, stuknij opcję

Ustawienia > Aplikacje, przesuń palcem do karty Wszystkie, zaznacz aplikację i stuknij opcję

Wyczyść domyślne w menu Uruchom domyślnie.

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz

pole wyboru

Autoobracanie ekranu na ekranie Ustawienia > Wyświetlacz > Obrót ekranu.

Jak zmienić rozmiar miniatur

Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa

palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce,

aby je zmniejszyć.

94

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,

a następnie stuknij >

Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich

zdjęć z albumu.

2

Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak odtworzyć nagranie wideo

1

W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Filmy > Tylko raz.

3

Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je

wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy

sterujące.

2

Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy

sterujące.

2

Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo,

aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

Naciśnij klawisz głośności.