Sony Xperia E4g - Wyświetlanie zdjęć na mapie

background image

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie.

Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie,

gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się

z sekcją

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

na stronie 83 .

Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować

bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

1

Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa

2

Wyszukiwanie lokalizacji na mapie

3

Wyświetlenie opcji menu

4

Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsunięcie palców powoduje zmniejszenie obrazu.

Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.

5

Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji

6

Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na

pełnym ekranie.

Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z

nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby

wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z

miniatur na dole ekranu.

99

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dodać geotag do zdjęcia

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję

Stuknij, by ustawić lokal., aby otworzyć ekran mapy.

2

Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.

3

Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz

umieścić zdjęcie.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję

OK, aby zapisać geotag i powrócić do

przeglądarki zdjęć.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie

stuknij pozycję

Miejsca.

4

Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie

stuknij kolejno pozycje

Miejsca > .

4

Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

1

Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i

przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij

odpowiednią lokalizację na mapie.

2

Stuknij pozycję

OK.

Jak zmienić widok mapy

Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz

pozycję

Widok klasyczny lub Widok satelitarny.

100

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.