Sony Xperia E4g - Căutarea şi vizualizarea contactelor

background image

Căutarea şi vizualizarea contactelor

1

Filele Persoane de contact, Apelare, Preferinţe şi Grupuri

2

Editaţi şi vizualizaţi informaţii medicale şi informaţii de contact în caz de urgenţă

3

Vizualizaţi detaliile persoanelor de contact

4

Accesaţi persoanele de contact ale căror nume începe cu litera selectată

5

Accesaţi opţiunile de comunicare pentru persoana de contact

6

Căutaţi persoane de contact

7

Adăugaţi o persoană de contact

8

Vizualizaţi mai multe opţiuni

Pentru a căuta o persoană de contact

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor şi introduceţi un număr de telefon, un nume sau alte informaţii în

câmpul

Căutare contacte. Lista rezultatelor este filtrată în timp ce introduceţi câte

un caracter.

55

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a selecta persoanele de contact care se afişează în aplicaţia Persoane de

contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Filtrare.

3

În lista care apare, marcaţi sau anulaţi marcarea opţiunilor dorite. Dacă aţi

sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv

apare în listă. Puteţi atinge uşor contul pentru a extinde suplimentar lista de

opţiuni.