Sony Xperia E4g - Copierea de rezervă a persoanelor de contact

background image

Copierea de rezervă a persoanelor de contact

Puteţi utiliza o cartelă de memorie pentru a face copia de rezervă a persoanelor de

contact. Consultaţi

Transferarea persoanelor de contact

la pagina 54 pentru informaţii

suplimentare despre modul de restaurare a persoanelor de contact pe dispozitiv.

Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Export persoane de contact > Cartelă SD.

3

Atingeţi uşor

OK.

60

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.