Sony Xperia E4g - Detectarea feţei

background image

Detectarea feţei

Puteţi utiliza funcţia Detectare faţă pentru a focaliza pe o faţă care nu se află în centru.

Aparatul foto detectează automat până la cinci feţe, indicate prin chenare albe. Un

chenar colorat arată ce faţă a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată pe

faţa cea mai apropiată de aparatul foto. Mai puteţi atinge uşor unul dintre cadre pentru a

selecta faţa care să fie focalizată.

Pentru a activa detectarea feţei

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi selectaţi .

3

Atingeţi uşor , apoi .

4

Atingeţi uşor

Mod focalizare > Detectare faţă.

Pentru a face o fotografie utilizând detectarea feţei

1

Atunci când aparatul foto este deschis şi funcţia

Detectare faţă este activată,

orientaţi aparatul foto către subiect. Se pot detecta până la cinci feţe şi fiecare faţă

detectată este încadrată.

2

Atingeţi uşor chenarul pe care doriţi să îl selectaţi pentru focalizare. Nu atingeţi

uşor niciun chenar dacă doriţi ca aparatul foto să selecteze automat focalizarea.

3

Un chenar colorat arată ce faţă este focalizată. Atingeţi uşor ecranul pentru a face

fotografia.