Sony Xperia E4g - Fotografierea şi înregistrarea video

background image

Fotografierea şi înregistrarea video

1

Măriţi sau micşoraţi

2

Ecranul aparatului foto principal

3

Vizualizaţi fotografii şi clipuri video

4

Fotografiaţi sau înregistraţi clipuri video

5

Mergeţi înapoi cu un pas sau ieşiţi din aparatul foto

6

Modificaţi setările pentru modul de fotografiere

7

Accesaţi setările şi comenzile rapide ale aparatului foto

8

Aparatul foto frontal

Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

1

Pentru a activa ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

2

Pentru a activa aparatul foto, atingeţi continuu şi trageţi în sus.

3

După ce se deschide aparatul foto, atingeţi uşor .

Pentru a face o fotografie atingând ecranul

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi .

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Capturare la atingere.

4

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

5

Pentru a activa focalizarea automată, atingeţi continuu un punct de pe ecran.

Când cadrul de focalizare devine albastru, ridicaţi degetul pentru a fotografia.

Pentru a fotografia atingând uşor butonul aparatului foto de pe ecran

1

Activaţi aparatul foto.

2

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

3

Atingeţi uşor butonul aparatului foto de pe ecran . Fotografia se realizează

imediat ce ridicaţi degetul.

Pentru a realiza un autoportret utilizând aparatul foto frontal

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor

.

3

Pentru a face fotografia, atingeţi uşor butonul pentru aparatul foto de pe ecran .

Fotografia se realizează imediat ce ridicaţi degetul.

Pentru a utiliza bliţul aparatului foto

1

Atunci când aparatul foto este activat, atingeţi uşor .

2

Selectaţi setarea dorită pentru bliţ.

3

Faceţi fotografia.

77

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a utiliza funcţia de mărire/micşorare

Când aparatul foto este deschis, apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos.

Când aparatul foto este deschis, apropiaţi sau depărtaţi două degete pe ecranul

aparatului foto.

Pentru a înregistra un clip video

1

Activaţi aparatul foto.

2

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

3

Pentru a porni înregistrarea, atingeţi uşor .

4

Pentru a întrerupe înregistrarea unui clip video, atingeţi uşor . Pentru a relua

înregistrarea, atingeţi uşor .

5

Pentru a opri înregistrarea, atingeţi uşor .

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeţi uşor .

Fotografia se realizează imediat ce ridicaţi degetul.

Pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile video

1

Activaţi aparatul foto, apoi atingeţi uşor o miniatură pentru a deschide o fotografie

sau un clip video.

2

Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile

video.

Pentru a şterge o fotografie sau un clip video înregistrat

1

Răsfoiţi până la fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl ştergeţi.

2

Atingeţi ecranul pentru a apărea .

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Ştergere pentru a confirma.