Sony Xperia E4g - Setări generale pentru aparatul foto

background image

Setări generale pentru aparatul foto

Prezentarea generală a setărilor modului de fotografiere

Recunoaştere automată scenă

Optimizaţi setările pentru a se potrivi cu orice scenă.

Manual

Reglaţi manual setările aparatului foto.

Faţă în imagine

Faceţi fotografii utilizând simultan aparatul foto frontal şi cel posterior.

Mai multe aparate foto

Înregistraţi aceeaşi scenă din mai multe unghiuri pe un singur ecran.

Live pe YouTube

Difuzaţi conţinut video live pe YouTube™.

Efect AR

Faceţi fotografii sau înregistraţi clipuri video cu scene şi personaje virtuale.

Efect creativ

Aplicaţi efecte fotografiilor sau clipurilor video.

Timeshift burst

Găsiţi cea mai bună fotografie într-o serie de imagini.

Social live

Difuzaţi clipuri video în direct pe Facebook™.

Panoramă prin rotire

Faceţi fotografii cu unghi larg şi panoramice.

Sound Photo

Faceţi fotografii cu sunet de fundal.

Divertisment AR

79

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Vă jucaţi în vizorul aparatului foto cu obiecte virtuale şi îmbunătăţiţi fotografiile şi clipurile video.

Retuşare portret

Fotografiaţi folosind stiluri de portret în timp real.

Recunoaştere automată scenă

Modul Recunoaştere automată scenă detectează condiţiile în care fotografiaţi şi reglează

automat setările pentru a vă asigura că faceţi cea mai bună fotografie posibil.

Modul Manual

Utilizaţi modul Manual atunci când doriţi să reglaţi manual setările aparatului foto pentru

fotografiere şi înregistrare video.

Efect AR

Puteţi aplica efecte de tip AR (realitate augmentată) asupra fotografiilor sau clipurilor

video, pentru a le face mai distractive. Dacă utilizaţi aparatul foto, această setare vă

permite să integraţi scene 3D în fotografii sau clipuri video. Trebuie doar să selectaţi

scena dorită şi să ajustaţi poziţia acesteia în vizor.

Efecte creative

Puteţi să aplicaţi diverse efecte fotografiilor şi clipurilor video. De exemplu, puteţi să

adăugaţi un efect Nostalgic pentru a le conferi fotografiilor un aspect retro sau să folosiţi

un efect Schiţă pentru a obţine imagini mai distractive.

Sweep Panorama

Puteţi realiza fotografii panoramice şi cu unghi larg pe direcţie orizontală sau verticală

printr-o mişcare simplă de apăsare şi balans.

Pentru a face o fotografie panoramică

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi selectaţi .

3

Pentru a selecta o direcţie de fotografiere, atingeţi uşor

.

4

Atingeţi uşor ecranul şi deplasaţi lent şi constant aparatul foto în direcţia de

deplasare indicată pe ecran.

Timeshift burst

Aparatul foto face o serie de 31 de fotografii într-un interval de două secunde – o

secundă înainte şi după ce atingeţi uşor butonul din ecranul aparatului foto. Astfel puteţi

reveni şi găsi imaginea perfectă.

Pentru a utiliza Timeshift burst

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi selectaţi .

3

Realizaţi fotografii. Fotografiile realizate apar în vizualizarea miniaturilor.

4

Defilaţi prin miniaturi şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o salvaţi, apoi atingeţi

uşor .

Social live

Social live este un mod de înregistrare care vă permite să redaţi în flux materialul dvs.

video în timp real pe pagina dvs. Facebook™. Trebuie doar să aveţi o conexiune activă la

internet şi să fiţi conectat la Facebook™. Clipurile video pot avea o durată de până la 10

minute.

80

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a difuza un material video în timp real folosind Social live

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi , apoi selectaţi .

3

Conectaţi-vă la contul dvs. Facebook™.

4

Atingeţi uşor pentru a porni difuzarea.

5

Pentru a face o fotografie în timpul difuzării, atingeţi uşor pe .

6

Pentru a opri difuzarea, atingeţi .

Din faţă

Puteţi utiliza modul Din faţă pentru a activa simultan aparatul foto frontal şi cel principal,

pentru a putea realiza o fotografie cu dvs. împreună cu subiectul.

Modul Aparat foto multiplu

Modul Aparat foto multiplu vă permite să realizaţi o fotografie care combină imaginile din

două unghiuri diferite, de la două dispozitive diferite. Vedeţi două imagini în vizorul

aparatului foto al dispozitivului – una de la aparatul foto propriu şi una de la dispozitivul

Xperia™ conectat sau de la un aparat foto Sony care acceptă funcţia NFC şi tehnologia

Wi-Fi Direct. Apoi, puteţi edita ceea ce vedeţi în vizor înainte de a fotografia.
În concluzie, dacă vă aflaţi la un spectacol, de exemplu, şi doriţi să realizaţi o fotografie

care combină imaginea unei formaţii dintr-un unghi şi cea a publicului din alt unghi, puteţi

utiliza modul Aparat foto multiplu pentru efect maxim.
Puteţi configura modul Aparat foto multiplu să utilizeze funcţia NFC, care lansează

împerecherea celor două dispozitive cu ajutorul tehnologiei Wi-Fi Direct. Ambele

dispozitive trebuie să accepte funcţia NFC.

Modul Aparat foto multiplu nu este disponibil pe toate pieţele.

Pentru a utiliza modul Aparat foto multiplu

1

Activaţi funcţia NFC pe ambele dispozitive pe care doriţi să le conectaţi.

2

Activaţi aparatul foto de pe dispozitivul dvs.

3

Atingeţi uşor , apoi selectaţi .

4

În ecranele de pe ambele dispozitive, atingeţi uşor .

5

Atingeţi una de cealaltă zonele de detectare NFC de pe dispozitive. Ambele

dispozitive ar trebui acum să se conecteze utilizând tehnologia Wi-Fi Direct.

6

După conectarea dispozitivelor, în vizorul dispozitivului dvs. apar două imagini –

una de la vizorul aparatului foto şi cealaltă de la vizorul dispozitivului conectat.

7

Pentru a edita imaginile din vizor, atingeţi uşor

.

8

Editaţi imaginile după cum doriţi. De exemplu, puteţi atinge continuu o imagine şi

să o trageţi în cealaltă parte a vizorului pentru a schimba ordinea.

9

Dacă aţi terminat editarea şi v-aţi pregătit pentru a realiza imaginea finală

combinată, atingeţi uşor

Efectuat > .

Funcţia Retuşare portret

Utilizaţi această funcţie pentru a aplica efecte de retuşare fotografiilor portret pe măsură

ce le realizaţi, obţinând astfel garantat rezultate optime.

Pentru a utiliza caracteristica Retuşare portret

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor .

3

Pentru a afişa selectorul de stil, deplasaţi degetul în sus pe ecran, apoi selectaţi un

stil de portret pentru fotografii.

4

Pentru a ascunde selectorul de stil, atingeţi uşor ecranul sau deplasaţi degetul în

jos pe ecran.

5

Pentru a afişa selectorul de ramă, deplasaţi degetul spre stânga pe ecran, apoi

selectaţi o ramă decorativă.

6

Pentru a ascunde selectorul de ramă, atingeţi uşor ecranul aparatului foto sau

deplasaţi degetul spre dreapta pe ecran.

81

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Descărcarea aplicaţiilor aparatului foto

Puteţi descărca gratuit sau cu plată aplicaţii pentru aparatul foto de la Google Play™ sau

din alte surse. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la

Internet funcţională, preferabil prin Wi-Fi®, pentru a limita taxele pentru trafic de date.

Pentru a descărca aplicaţiile aparatului foto

1

Deschideţi aplicaţia aparatului foto.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

SE POT DESCĂRCA.

3

Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o descărcaţi, apoi urmaţi instrucţiunile pentru a

finaliza instalarea.

Lansare rapidă

Utilizaţi setările pentru lansare rapidă pentru a lansa aparatul foto atunci când ecranul

este blocat.

Numai lansare

După ce trageţi în sus, aparatul foto principal se lansează din modul de repaus.

Lansare şi fotografiere

După ce trageţi în sus, aparatul foto se lansează din modul de repaus şi este capturată o fotografie.

Lansare şi înregis. clip video

După ce trageţi în sus, camera video se lansează din modul de repaus şi începe să înregistreze.

Dezactivat

Geoetichetarea

Etichetaţi fotografiile cu detalii despre locul în care le-aţi făcut.

Capturare la atingere

Identificaţi o zonă de focalizare şi apoi atingeţi cu degetul ecranul aparatului foto.

Fotografia se realizează imediat ce ridicaţi degetul.

Sunet

Alegeţi să activaţi sau să dezactivaţi sunetul diafragmei.

Stocarea datelor

Puteţi alege să vă salvaţi datele fie pe o cartelă SD amovibilă sau în memoria internă a

dispozitivului.

Memorie internă

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate în memoria dispozitivului.

Cartelă SD

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate pe cartela SD.

Compensare alb

Această funcţie reglează compensarea faţă de culoarea albă în funcţie de condiţiile de

iluminare. Pictograma setării Compensare alb este disponibilă pe ecranul aparatului

foto.

Automată

Reglează automat echilibrul culorilor pentru a se potrivi cu condiţiile de iluminare.

Incandescent

Reglează echilibrul culorilor pentru condiţii de iluminare calde, cum ar fi lumina becurilor.

Fluorescent

Reglează echilibrul culorilor pentru iluminat fluorescent.

Zi

82

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Reglează echilibrul culorilor pentru utilizarea în spaţiu deschis însorit.

Înnorat

Reglează echilibrul culorilor pentru un cer înnorat.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.