Sony Xperia E4g - Setările aparatului foto

background image

Setările aparatului foto

Pentru a regla setările aparatului foto

1

Activaţi aparatul foto.

2

Pentru a afişa toate setările, atingeţi uşor .

3

Selectaţi setarea pe care doriţi s-o reglaţi, apoi editaţi după cum este cazul.

Prezentare generală a setărilor aparatului foto

Rezoluţia

Alegeţi dintre mai multe rezoluţii şi rapoarte de aspect înainte de a fotografia. O fotografie

cu o rezoluţie mai mare necesită mai multă memorie.

5MP

2560×1920(4:3)

O rezoluţie de 5 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le

vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie înaltă.

3MP

2560×1440(16:9)

O rezoluţie de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le

vizualizaţi pe afişaje cu ecran lat.

2MP

1920×1088(16:9)

O rezoluţie de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le

vizualizaţi pe afişaje cu ecran lat.

2MP

1600×1200(4:3)

O rezoluţie de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriţi să le

vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie înaltă.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA cu un raport de aspect de 4:3.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteţi face o fotografie fără a ţine dispozitivul în mână. Utilizaţi

această funcţie pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea să

apară în fotografie. De asemenea, puteţi utiliza temporizatorul automat pentru a evita

mişcarea aparatului foto în timpul fotografierii.

La (10 secunde)

Setaţi o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeţi uşor ecranul aparatului foto până la

realizarea fotografiei.

La (2 secunde)

Setaţi o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeţi uşor ecranul aparatului foto până la

realizarea fotografiei.

Dezactivat

Fotografia este realizată imediat ce atingeţi uşor ecranul aparatului foto.

83

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Smile Shutter™

Utilizaţi funcţia Smile Shutter™ pentru a determina la ce tip de zâmbet va reacţiona

aparatul foto înainte de fotografiere.

Modul de focalizare

Funcţia de focalizare controlează care parte a fotografiei trebuie să fie clară. Atunci când

focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea

pentru ca zona din interiorul cadrului de focalizare colorat să rămână clară.

Focal. autom. o singură zonă

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată. Atingeţi

continuu ecranul aparatului foto până când cadrul galben de focalizare devine albastru, indicând setarea

focalizării. Fotografia se realizează atunci când ridicaţi degetul.

Detectare faţă

Aparatul foto detectează automat până la cinci feţe umane indicate cu cadre în ecran. Aparatul foto

focalizează automat pe faţa cea mai apropiată. De asemenea, puteţi selecta faţa care să fie focalizată

atingând-o uşor pe ecran. Atunci când atingeţi ecranul aparatului foto, un cadru albastru indică faţa selectată

şi focalizată. Detectarea feţei nu poate fi utilizată la toate tipurile de situaţii. Focalizarea automată continuă

este activată.

Focalizare la atingere

Atingeţi o anumită zonă a ecranului aparatului foto pentru a seta zona de focalizat. Focalizarea automată

continuă este dezactivată. Atingeţi continuu ecranul aparatului foto până când cadrul galben de focalizare

devine albastru, indicând setarea focalizării. Fotografia se realizează atunci când ridicaţi degetul.

Urmărire obiect

Atunci când selectaţi un obiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmăreşte pentru dvs.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

HDR

Utilizaţi setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în

contre-jour puternic sau în condiţii în care contrastul este clar. HDR compensează

pierderea detaliului şi produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate,

cât şi pentru cele strălucitoare.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

ISO

Puteţi reduce estomparea imaginii provocată de întuneric sau de obiectele în mişcare

prin creşterea sensibilităţii ISO.

Automat

Setează automat sensibilitatea ISO.

100

Setează sensibilitatea ISO la 100.

200

Setează sensibilitatea ISO la 200.

400

Setează sensibilitatea ISO la 400.

800

Setează sensibilitatea ISO la 800.

1600

Setează sensibilitatea ISO la 1600.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

84

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Dozarea

Această funcţie determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantităţii

de lumină care apare în imaginea pe care doriţi să o capturaţi.

Centru

Reglează expunerea în centrul imaginii.

Medie

Calculează expunerea în funcţie de cantitatea de lumină din întreaga imagine.

Punct

Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriţi să o capturaţi.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Stabilizatorul de imagine

Când faceţi o fotografie, stabilizarea dispozitivului poate fi dificilă. Stabilizatorul vă ajută

prin compensarea tremurului mâinii.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Examinarea

Puteţi alege să examinaţi fotografii sau clipuri video imediat după ce le realizaţi.

Nelimitat

Examinarea unei fotografii sau a unui clip video apare după ce îl realizaţi.

5 secunde

Examinarea unei fotografii sau a unui clip video apare timp de 5 secunde după ce îl realizaţi.

3 secunde

Examinarea unei fotografii sau a unui clip video apare timp de 3 secunde după ce îl realizaţi.

Editare

Fotografia sau clipul video se deschide pentru editare după ce îl realizaţi.

Dezactivat

Fotografia sau clipul video este salvat după ce îl realizaţi şi nu apare nicio examinare.

Înregistrarea feţelor

Puteţi înregistra feţe cu aplicaţia Aparat foto astfel încât vizorul să focalizeze pe aceste

feţe atunci când apar în vizor.

Bliţul

Utilizaţi bliţul pentru a fotografia atunci când condiţiile de iluminare sunt slabe sau atunci

când există contre-jour. Următoarele opţiuni sunt disponibile atunci când atingeţi scurt

pictograma de bliţ din ecranul aparatului foto:

Automat

Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiţii de iluminare necesită utilizarea bliţului.

Bliţ de umplere

Utilizaţi această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Astfel se elimină umbrele

întunecate nedorite.

Atenuare ochi roşii

Reduce culoarea roşie a ochilor la realizarea unei fotografii.

Dezactivat

Bliţul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliţ, chiar şi atunci când

condiţiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza bliţul, trebuie să aveţi o

mână stabilă. Utilizaţi temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare.

Lanternă

Se porneşte o lanternă sau lumina aparatului foto atunci când faceţi fotografii

85

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Caracteristica Selectare scenă

Utilizaţi caracteristica Selectare scenă pentru a configura rapid aparatul foto pentru

situaţii uzuale folosind scenele preprogramate. Aparatul foto determină un număr de

setări adecvate scenei selectate asigurând cea mai bună fotografie posibilă.

Dezactivat

Caracteristica Selectare scenă este dezactivată şi puteţi fotografia manual.

Piele fină

Fotografiaţi feţe utilizând un efect de înfrumuseţare.

Instantaneu estompat

Se utilizează pentru fotografiere pe un fundal neclar.

Anti-neclaritate în mişcare

Se utilizează pentru minimizarea tremuratului aparatului foto la fotografierea unei scene uşor

întunecate.

Peisaj

Se utilizează pentru fotografiile peisaj. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanţă.

Corecţie contrejour HDR

Se utilizează pentru a îmbunătăţi detaliile în fotografii cu contrast ridicat. Corecţia de contre-jour

încorporată analizează imaginea şi o reglează automat pentru a vă asigura o fotografie iluminată

perfect.

Portret nocturn

Se utilizează pentru fotografii de portret realizate pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din

cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ţinut nemişcat sau amplasat pe o suprafaţă

stabilă.

Scenă nocturnă

Se utilizează atunci când fotografiaţi pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului

mare de expunere, aparatul foto trebuie ţinut nemişcat sau amplasat pe o suprafaţă stabilă.

Seara, fără trepied

Se utilizează pentru fotografiere cu aparatul în mână în condiţii de iluminare slabă, pentru a se obţine

fotografii cu zgomot şi neclaritate reduse.

Sensibilitate înaltă

Se utilizează pentru fotografiere fără bliţ, în condiţii de iluminare slabă. Reduce neclarităţile.

Specialităţi culinare

Se utilizează pentru fotografierea de mâncăruri cu culori aprinse.

Animal de companie

Se utilizează pentru fotografierea animalelor de companie. Reduce neclarităţile şi efectul de ochi roşii.

Plajă

Se utilizează pentru fotografierea scenelor pe malul mării sau pe malul unui lac.

Zăpadă

Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita fotografii supraexpuse.

Petrecere

Se utilizează pentru fotografiile de interior în mediile cu lumină slabă. Această scenă alege lumina

naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto

trebuie ţinut nemişcat sau amplasat pe o suprafaţă stabilă.

Sport

Se utilizează pentru fotografiile unor obiecte care se mişcă rapid. Timpul mic de expunere minimizează

neclarităţile cauzate de mişcare.

Document

Se utilizează pentru fotografiile cu text sau desene. Asigură fotografiei un contrast crescut şi mai clar.

Artificii

Se utilizează pentru fotografierea focurilor de artificii în toată splendoarea lor.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

86

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.