Sony Xperia E4g - Setările camerei video

background image

Setările camerei video

Pentru a regla setările camerei video

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor una din pictogramele de setare de pe ecran.

3

Pentru a afişa toate setările, atingeţi uşor .

4

Selectaţi setările pe care doriţi să le modificaţi, apoi efectuaţi modificările.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Rezoluţia video

Reglaţi rezoluţia video pentru diferite formate.

HD complet

1920×1088(16:9)

Format Full HD (Înaltă definiţie completă) cu raport de aspect 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Înaltă definiţie) cu raport de aspect 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA cu un raport de aspect de 4:3.

MMS

Înregistraţi clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică

acestui format video este limitată pentru ca fişierele video să încapă într-un mesaj multimedia.

Aceste setări sunt disponibile numai în modul de fotografiere

Manual.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteţi înregistra un clip video fără a ţine în mână dispozitivul.

Utilizaţi-l pentru a face clipuri video de grup, în care trebuie să apară toate persoanele.

De asemenea, puteţi utiliza temporizatorul automat pentru a evita mişcarea aparatului

foto în timp ce înregistraţi clipuri video.

La (10 secunde)

Setaţi o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeţi uşor ecranul aparatului foto până la

începerea înregistrării clipului video.

La (2 secunde)

Setaţi o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeţi uşor ecranul aparatului foto până la

începerea înregistrării clipului video.

Dezactivat

Clipul video începe să se înregistreze imediat ce atingeţi uşor ecranul aparatului foto.

Smile Shutter™(video)

Utilizaţi funcţia Smile Shutter™ pentru a determina la ce tip de zâmbet va reacţiona

aparatul foto înainte de fotografiere.

Modul de focalizare

Setarea de focalizare controlează care parte a clipului video trebuie să fie clară. Atunci

când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze

focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului alb de focalizare să rămână clară.

Focal. autom. o singură zonă

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată.

Detectare faţă

Aparatul foto detectează automat până la cinci feţe umane indicate cu cadre în ecran. Aparatul foto

focalizează automat pe faţa cea mai apropiată. De asemenea, puteţi selecta faţa care să fie focalizată

atingând-o uşor pe ecran. Atunci când atingeţi ecranul aparatului foto, un cadru galben indică faţa selectată

87

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

şi focalizată. Detectarea feţei nu poate fi utilizată la toate tipurile de situaţii. Focalizarea automată continuă

este activată.

Urmărire obiect

Atunci când selectaţi un obiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmăreşte pentru dvs.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Dozarea

Această funcţie determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantităţii

de lumină care apare în imaginea pe care doriţi să o capturaţi.

Centru

Reglează expunerea în centrul imaginii.

Medie

Calculează expunerea în funcţie de cantitatea de lumină din întreaga imagine.

Punct

Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriţi să o capturaţi.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Stabilizatorul video

Atunci când înregistraţi un clip video, poate fi dificil să ţineţi nemişcat dispozitivul.

Stabilizatorul vă ajută prin compensarea tremurului mâinii.

Microfon

Selectaţi dacă alegeţi sunetul înconjurător atunci când înregistraţi clipuri video.

Examinarea

Puteţi alege să examinaţi clipuri video imediat după ce le realizaţi.

Activat

Examinarea unui clip video apare după ce îl realizaţi.

Editare

Clipul video se deschide pentru editare după ce îl realizaţi.

Dezactivat

Clipul video este salvat după ce îl realizaţi şi nu apare nicio examinare.

Bliţul

Folosiţi lumina bliţului pentru a înregistra clipuri video atunci când lumina este slabă sau

atunci când există o lumină de fundal. Pictograma de bliţ video este disponibilă numai

în ecranul camerei video. Reţineţi că, uneori, calitatea video poate fi mai bună fără

lumină, chiar şi în cazul în care condiţiile de luminozitate sunt slabe.

Activat

Dezactivat

Caracteristica Selectare scenă

Caracteristica Selectare scenă vă ajută să configuraţi rapid aparatul foto pentru situaţii

uzuale folosind scene video preprogramate. Aparatul foto stabileşte un număr de setări

adecvate scenei selectate, asigurând obţinerea unor clipuri video de cea mai bună

calitate.

Dezactivat

Caracteristica Selectare scenă este dezactivată şi puteţi înregistra manual clipuri video.

88

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Instantaneu estompat

Se utilizează pentru înregistrarea clipurilor video pe fundaluri neclare.

Peisaj

Se utilizează pentru clipuri video cu peisaje. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanţă.

Mod nocturn

Când este activat acest mod, se măreşte sensibilitatea la lumină. Se utilizează pentru mediile slab

iluminate. Clipurile video cu obiecte care se mişcă repede pot fi neclare. Nu vă mişcaţi mâna sau

utilizaţi un suport. Pentru a îmbunătăţi calitatea video, dezactivaţi modul nocturn atunci când condiţiile

de iluminare sunt bune.

Plajă

Se utilizează pentru clipuri video cu scene pe malul mării sau pe malul unui lac.

Zăpadă

Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita clipurile video supraexpuse.

Sport

Se utilizează pentru clipurile video cu obiecte care se mişcă rapid. Timpul mic de expunere

minimizează neclarităţile cauzate de mişcare.

Petrecere

Se utilizează pentru clipurile video de interior, în medii cu lumină slabă. Această scenă alege lumina

naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Clipurile video cu obiecte care se mişcă repede

pot fi neclare. Nu vă mişcaţi mâna sau utilizaţi un suport.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

89

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.