Sony Xperia E4g - Utilizarea caracteristicii Smile Shutter™ pentru captura feţelor zâmbitoare

background image

Utilizarea caracteristicii Smile Shutter™ pentru captura feţelor

zâmbitoare

Utilizaţi tehnologia Smile Shutter™ pentru a fotografia o faţă exact atunci când

zâmbeşte. Aparatul foto detectează până la cinci feţe şi selectează o singură faţă pentru

detectarea zâmbetului şi focalizare automată. Când faţa selectată zâmbeşte, aparatul

foto face automat o fotografie.

78

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a activa funcţia Smile Shutter™

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

3

Atingeţi uşor

Declanşator zâmbet şi selectaţi un nivel al zâmbetului.

Pentru a fotografia utilizând funcţia Smile Shutter™

1

Dacă s-a pornit aparatul foto şi s-a activat funcţia Smile Shutter™, îndreptaţi

aparatul foto către subiect. Aparatul foto selectează faţa pe care să se focalizeze.

2

Faţa selectată apare într-un chenar colorat, iar fotografia este realizată automat.

3

Dacă nu se detectează zâmbete, atingeţi uşor ecranul pentru a fotografia manual.