Sony Xperia E4g - Primirea apelurilor

background image

Primirea apelurilor

Pentru a răspunde la un apel

Pentru a respinge un apel

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în aşteptare

Când primiţi apelul, apăsaţi tasta de volum.

Utilizarea robotului telefonic

Puteţi să utilizaţi aplicaţia de robot telefonic de pe dispozitiv pentru a răspunde la apeluri

atunci când sunteţi ocupat sau când pierdeţi un apel. Puteţi să activaţi funcţia de robot

telefonic şi să stabiliţi numărul de secunde după care se răspunde automat la apeluri. De

asemenea, puteţi să direcţionaţi manual apelurile către robotul telefonic atunci când

sunteţi prea ocupat ca să răspundeţi. În plus, puteţi să accesaţi direct de pe dispozitiv

mesajele lăsate în robotul telefonic.

Înainte de a utiliza robotul telefonic, trebuie să înregistraţi un mesaj de salut.

Pentru a înregistra un mesaj de întâmpinare pentru robotul telefonic

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Robot telefonic > Mesaje de

întâmpinare.

3

Atingeţi uşor

Înregistrați mesaj de întâmpinare nou şi urmaţi instrucţiunile de pe

ecran.

48

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a activa răspunsul automat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Robot telefonic.

3

Marcaţi caseta de selectare

Robot telefonic.

Dacă nu setaţi o întârziere pentru răspunsul automat la apeluri, va fi utilizată valoarea

implicită.

Pentru a refuza un apel cu robotul telefonic

Atunci când soseşte un apel, trageţi în sus

Opţiuni răspuns, apoi selectaţi

Refuzare urmată de robot telefonic.

Pentru a seta o întârziere pentru răspunsul automat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Robot telefonic.

3

Atingeţi uşor

Preluare apel după.

4

Ajustaţi timpul defilând în sus sau în jos.

5

Atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a asculta mesajele la robotul telefonic

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Robot telefonic > Mesaje.

3

Selectaţi mesajul vocal pe care doriţi să-l ascultaţi.

Puteţi să ascultaţi mesajele robotului telefonic şi direct din jurnalul de apeluri atingând uşor .

Refuzarea unui apel însoţită de un mesaj text

Puteţi refuza un apel utilizând un mesaj text. Când refuzaţi un apel utilizând un astfel de

mesaj, mesajul este trimis automat către apelant şi este stocat în conversaţia Schimb de

mesaje pe care o purtaţi cu persoana de contact respectivă.
Puteţi fie să selectaţi unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creaţi

un mesaj nou. De asemenea, puteţi să vă creaţi propriile mesaje editându-le pe cele

predefinite.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text

1

Atunci când soseşte un apel, trageţi în sus

Opţiuni răspuns, apoi atingeţi uşor

Refuzare însoţită de mesaj.

2

Selectaţi un mesaj predefinit sau atingeţi uşor şi scrieţi un mesaj nou.

Refuzarea unui al doilea apel cu un mesaj text

1

Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, trageţi

Refuzare însoţită de mesaj

în sus.

2

Selectaţi un mesaj predefinit sau atingeţi uşor şi scrieţi un mesaj nou.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Refuzare apel însoţită de mesaj.

3

Atingeţi uşor mesajul pe care doriţi să îl editaţi, apoi efectuaţi modificările

necesare.

4

Atingeţi uşor

OK.

49

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.