Sony Xperia E4g - Restricţionarea apelurilor

background image

Restricţionarea apelurilor

Puteţi bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă aţi primit

un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteţi, de asemenea, utiliza o listă de numere de

apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricţiona apelurile expediate.

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de mesagerie vocală, puteţi trimite toate

apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct la mesageria vocală. Dacă

doriţi să blocaţi un anumit număr, puteţi merge la Google Play™ şi descărca aplicaţii care

acceptă această funcţie.

Nu toţi operatorii de reţea acceptă FDN. Contactaţi operatorul reţelei dvs. pentru a verifica

dacă serviciul de reţea sau cartela SIM acceptă această funcţie.

Pentru a bloca apelurile sosite sau expediate

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare.

3

Atingeţi uşor

Barare apeluri, apoi selectaţi o opţiune.

4

Introduceţi parola şi atingeţi uşor

Activare.

Când configuraţi restricţionarea apelurilor pentru prima dată, trebuie să introduceţi o parolă

pentru a activa funcţia de restricţionare a apelurilor. Trebuie să utilizaţi aceeaşi parolă ulterior

dacă doriţi să editaţi setările de restricţionare a apelurilor.

Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Numere cu apelare fixată.

3

Atingeţi uşor

Activare apelare fixată sau Dezactivare apelare fixată.

4

Introduceţi codul PIN2 şi atingeţi uşor

OK.

Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare > Numere cu apelare fixată > Numere cu

apelare fixată.

51

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Apelare.

3

Atingeţi uşor

Numere cu apelare fixată > Schimbare cod PIN2.

4

Introduceţi codul PIN2 vechi al cartelei SIM şi atingeți ușor

OK.

5

Introduceţi noul cod PIN2 al cartelei SIM şi atingeţi uşor

OK.

6

Confirmaţi codul PIN2 nou şi atingeţi uşor

OK.

Pentru a trimite apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct către

mesageria vocală

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Selectaţi persoana de contact pentru care doriţi să direcţionaţi automat toate

apelurile sosite către mesageria vocală.

4

Atingeţi uşor > .

5

Marcaţi caseta de selectare de lângă Toate apel. către mes. vocală.

6

Atingeţi uşor Efectuat.