Sony Xperia E4g - Utilizarea jurnalului de apeluri

background image

Utilizarea jurnalului de apeluri

În jurnalul de apeluri, aveţi posibilitatea să vizualizaţi apeluri pierdute , apeluri primite

şi apeluri efectuate .

Pentru a vizualiza apelurile pierdute

1

Dacă aveţi un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageţi în jos bara de stare.

2

Atingeţi uşor

Apel pierdut.

Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Telefon.Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de

sus a ecranului.

3

Pentru a apela direct un număr, atingeţi uşor numărul. Pentru a edita un număr

înainte de a apela, atingeţi continuu numărul, apoi atingeţi uşor

Editare nr. înainte

de apelare.

De asemenea, puteţi apela un număr atingând uşor >

Sună înapoi.

Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Telefon.Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de

sus a ecranului.

3

Atingeţi continuu numărul, apoi atingeţi uşor

Adăugare la contacte.

4

Atingeţi uşor persoana de contact dorită sau atingeţi uşor

Creare contact nou.

5

Editaţi detaliile persoanei de contact şi atingeţi uşor

Efectuat.

50

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a ascunde jurnalul de apeluri

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Telefon.

3

Atingeţi uşor >

Ascundere jurnal apeluri.