Sony Xperia E4g - Copierea de rezervă şi restaurarea conţinutului

background image

Copierea de rezervă şi restaurarea conţinutului

În general, nu ar trebui să salvaţi fotografii, clipuri video şi alte tipuri de conţinut personal

numai în memoria internă a dispozitivului. Dacă echipamentul păţeşte ceva sau dacă

dispozitivul este pierdut sau furat, datele stocate în memoria internă a acestuia dispar

definitiv. Vă recomandăm să utilizaţi software-ul Xperia™ Companion pentru a efectua

copii de rezervă care vă salvează datele în siguranţă pe un computer, adică pe un

dispozitiv extern. Această metodă se recomandă mai ales dacă actualizaţi software-ul

dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.
Utilizând aplicaţia Copie de rezervă şi restaurare, puteţi face rapid o copie de rezervă

online a setărilor de bază şi a datelor cu contul Google™. Mai puteţi utiliza această

aplicaţie pentru a face copia de rezervă locală a datelor, de exemplu, pe cartela SD din

dispozitiv sau pe un dispozitiv USB de stocare extern.

Este foarte important să vă amintiţi parola pe care aţi setat-o atunci când aţi făcut copia de

rezervă a datelor. Dacă uitaţi parola, nu va fi posibil să restauraţi date importante, cum ar fi

persoanele de contact şi mesajele.

Efectuarea copiei de rezervă a datelor pe un computer

Utilizaţi software-ul Xperia™ Companion pentru a face copia de rezervă a datelor de pe
dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple

®

Mac

®

. Aceste aplicaţii pentru efectuarea

copiilor de rezervă vă permit să faceţi copia de rezervă a următoarelor tipuri de date:

123

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Persoane de contact şi jurnale de apeluri

Mesaje

Calendar

Setări

Fişiere media, cum ar fi muzica şi clipurile video

Fotografii şi imagini

Pentru a face copia de rezervă a datelor utilizând un computer

1

Asiguraţi-vă că software-ul Xperia™ Companion este instalat pe PC sau pe
computerul Apple

®

Mac

®

.

2

Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

3

Computer: Deschideţi software-ul Xperia™ Companion. După câteva clipe,

computerul vă detectează dispozitivul.

4

Selectaţi

Copie de rezervă în ecranul principal.

5

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a face copia de rezervă a datelor de pe

dispozitiv.

Pentru a restaura datele utilizând un computer

1

Asiguraţi-vă că software-ul Xperia™ Companion este instalat pe PC sau pe
computerul Apple

®

Mac

®

.

2

Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

3

Computer: Deschideţi software-ul Xperia™ Companion.

4

Faceţi clic pe

Restabilire.

5

Selectaţi fişierul copiei de rezervă dintre înregistrările cu copiile de rezervă, apoi

atingeţi uşor

Restaurare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a restaura

datele pe dispozitiv.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicaţia Copiere de rezervă

şi restaurare

În funcţie de versiunea aplicaţiei Copiere de rezervă şi restaurare instalate pe dispozitiv, este

posibil să nu puteţi face copierea de rezervă şi restaurarea datelor între versiuni de Android

diferite; de exemplu, atunci actualizaţi de la versiunea Android 4.3 la versiunea 4.4. Cu toate

acestea, dacă rulaţi versiunea 2.0 (sau o versiune ulterioară) a aplicaţiei Copiere de rezervă şi

restaurare, puteţi restaura datele între aceste actualizări. Puteţi verifica versiunea aplicaţiei

Copiere de rezervă şi restaurare la

Setări > Aplicaţii > Toate > Cop. de rezervă şi restaur..

Utilizând aplicaţia Copiere de rezervă şi restaurare, puteţi să faceţi manual copii de

rezervă ale datelor sau să activaţi funcţia de copiere de rezervă automată pentru a salva

datele periodic.
Aplicaţia Copiere de rezervă şi restaurare este recomandată pentru crearea unei copii de

rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicaţie puteţi

face copia de rezervă a următoarelor tipuri de date pe o cartelă SD din dispozitiv:

Marcaje

Jurnale de apeluri

Persoane de contact

Conversaţii

Date de calendar

124

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a configura funcţia de creare automată a copiei de rezervă

1

Dacă faceţi copia de rezervă pe o cartelă SD, asiguraţi-vă că s-a inserat corect

cartela SD în dispozitiv.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Copiere de rezervă şi restaurare.

4

Pentru a activa funcţia de creare automată a copiei de rezervă, trageţi cursorul

spre dreapta.

5

Pentru a selecta frecvenţa de creare a copiei de rezervă, atingeţi uşor , apoi

selectaţi frecvenţa dorită pentru crearea copiei de rezervă.

6

Pentru a selecta unde se salvează fişierele copiei de rezervă, atingeţi uşor > .

7

Pentru a selecta tipurile datelor pentru care se face copia de rezervă, marcaţi

casetele de selectare relevante.

8

Pentru a salva setările, atingeţi uşor .

Pentru a face manual o copie de rezervă a conţinutului

1

Dacă faceţi copia de rezervă pe o cartelă SD, asiguraţi-că că s-a inserat corect

cartela SD în dispozitiv.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Copiere de rezervă şi restaurare.

4

Atingeţi uşor

Cop. rezervă manuală, apoi selectaţi o destinaţie a copiei de rezervă

şi tipurile de date pentru care doriţi să faceţi copia de rezervă.

5

Atingeţi uşor

Continuare.

6

După crearea copiei de rezervă a datelor, atingeţi uşor

Terminare.

Pentru a restaura o copie de rezervă a conţinutului

1

Dacă restauraţi conţinutul de pe o cartelă SD, asiguraţi-că că s-a inserat corect

cartela SD în dispozitiv.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Copiere de rezervă şi restaurare.

4

Atingeţi uşor

Restaurare date acum, apoi selectaţi o sursă de restaurare şi tipurile

de date pe care doriţi să le restauraţi.

5

Atingeţi uşor

Continuare.

6

După restaurarea conţinutului, atingeţi uşor

Terminare.

Reţineţi că toate modificările datelor şi setărilor după ce creaţi o copie de rezervă, inclusiv

toate aplicaţiile descărcate, vor fi şterse în timpul procedurii de restaurare.