Sony Xperia E4g - Gestionarea bateriei şi a energiei

background image

Gestionarea bateriei şi a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Puteţi să monitorizaţi consumul bateriei şi să

vedeţi ce aplicaţii consumă excesiv energie consultând meniul de utilizare a bateriei.

Puteţi elimina sau restricţiona aplicaţii şi activa mai multe moduri de economisire a

119

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

energiei pentru a eficientiza bateria. Mai puteţi vizualiza o durată estimativă a bateriei şi

regla setările bateriei pentru a îmbunătăţi randamentul şi pentru a prelungi durata bateriei.

Pentru a gestiona consumul bateriei

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Gestionare consum de energie > Consum energie

aplicaţie. Apare o prezentare generală care afişează aplicaţiile cu volum de trafic

de date ridicat sau pe cele pe care nu le-aţi utilizat de mult timp.

3

Examinaţi informaţiile, apoi luaţi măsurile necesare; de exemplu, dezinstalaţi o

aplicaţie sau restricţionaţi gradul de utilizare a acesteia.

Pentru a vedea care sunt aplicaţiile care utilizează cel mai mult bateria

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Gestionare consum de energie > Utilizare baterie.

Pentru a vizualiza durata estimată de funcţionare a bateriei

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Gestionare consum de energie.

Moduri de regim economic

Există mai multe moduri de regim economic pe care le puteţi utiliza pentru a prelungi

durata de funcţionare a bateriei:

Mod STAMINA

Dezactivează Wi-Fi® şi datele mobile atunci când ecranul este dezactivat şi

restricţionează performanţele hardware. Atunci când acest mod este activ, în

bara de stare apare .

Modul Ultra STAMINA

Limitează funcţionalitatea dispozitivului la activităţi de bază, cum ar fi efectuarea

de apeluri telefonice şi trimiterea de mesaje SMS. După ce modul este activat, în

bara de stare apare

.

Mod Baterie descărcată

Modifică modul în care se comportă dispozitivul, de exemplu ajustarea

luminozităţii ecranului şi setarea duratei după care ecranul devine inactiv atunci

când nivelul de încărcare a bateriei scade sub un anumit procentaj. Atunci când

acest mod este activ, în bara de stare apare

.

Wi-Fi în funcţie de locaţie Setează dispozitivul să activeze funcţia Wi-Fi® numai atunci când este în raza de

acţiune a unei reţele Wi-Fi® salvate.

Plasare coadă date fundal Optimizează traficul de ieşire atunci când ecranul este dezactivat trimiţând date

la intervale predefinite.

Pentru a activa un mod de regim economic

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Gestionare consum de energie .

3

Pentru a activa modul preferat, trageţi cursorul relevant spre dreapta sau marcaţi

caseta de selectare relevantă şi confirmaţi, dacă este cazul.

4

Dacă nu este disponibil un cursor sau o casetă de selectare, atingeţi uşor numele

modului pe care doriţi să îl activaţi şi confirmaţi, dacă este cazul.

Prezentare generală a caracteristicilor modului STAMINA

Modul STAMINA are mai multe caracteristici care vă permit să optimizaţi performanţele

bateriei:

Regim de aşteptare

extins

Împiedică aplicaţiile să utilizeze traficul de date prin dezactivarea Wi-Fi® şi a datelor

mobile atunci când ecranul este dezactivat. Puteţi exclude unele aplicaţii şi servicii de

la punerea în pauză atunci când această caracteristică este activă.

Ceas STAMINA

Menţine conexiunile de reţea în pauză în situaţiile în care apăsaţi frecvent pe tasta de

deschidere/închidere pentru a vedea cât este ora.

Utilizare prelungită

Restricţionează performanţele hardware atunci când utilizaţi dispozitivul.

120

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a activa caracteristicile modului STAMINA

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Gestionare consum de energie , apoi atingeţi uşor

Mod STAMINA.

3

Activaţi modul STAMINA, dacă este dezactivat.

4

Marcaţi casetele de selectare alăturate caracteristicilor pe care doriţi să le activaţi,

apoi atingeţi uşor

Activare, dacă vi se solicită.

Pentru a selecta ce aplicaţii se execută în modul STAMINA

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Gestionare consum de energie , apoi atingeţi uşor

Mod STAMINA.

3

Activaţi modul STAMINA, dacă este dezactivat.

4

Asiguraţi-vă că este marcată caseta

Regim de aşteptare extins, apoi atingeţi uşor

Aplicaţii active în regim aşteptare > Adăugare aplicaţii.

5

Defilaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicaţiile şi serviciile, apoi

marcaţi casetele relevante pentru aplicaţiile pe care doriţi să le rulaţi.

6

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor

Efectuat.