Sony Xperia E4g - Gestionarea fişierelor utilizând un computer

background image

Gestionarea fişierelor utilizând un computer

Utilizaţi o conexiune prin cablu USB între un computer Windows

®

şi dispozitiv pentru a

transfera şi a gestiona fişierele. După ce aţi conectat cele două dispozitive, puteţi să

trageţi şi să fixaţi conţinut între dispozitiv şi computer sau între memoria internă a

dispozitivului şi cartela SD, utilizând aplicaţia computerului de explorare a fişierelor.

Dacă aveţi un PC sau un computer Apple

®

Mac

®

, puteţi utiliza Xperia™ Companion

pentru a accesa sistemul de fişiere al dispozitivului.

Transferul fişierelor utilizând modul de transfer media printr-o reţea Wi-
Fi

®

Puteţi transfera fişiere între dispozitiv şi alte dispozitive compatibile MTP, precum
computere, utilizând o conexiune Wi-Fi

®

. Pentru a conecta două dispozitive, mai întâi

trebuie să le împerecheaţi. Dacă transferaţi muzică, clipuri video, imagini sau alte fişiere

între dispozitiv şi un computer, cel mai bine este să utilizaţi aplicaţia Media Go™ de pe

122

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

computer. Aplicaţia Media Go™ face conversia fişierelor media pentru a le putea utiliza

pe dispozitiv.

Pentru a utiliza această caracteristică, aveţi nevoie de un dispozitiv compatibil Wi-Fi

®

care

acceptă transfer media, precum computerele pe care se execută Microsoft

®

Windows Vista

®

sau Windows

®

7.

Pentru a pregăti utilizarea în mod wireless a dispozitivului împreună cu un computer

1

Asiguraţi-vă că modul de transfer media este activat pe dispozitiv. În mod normal,

acesta este activat în mod implicit.

2

Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi

®

este activată.

3

În Ecran principal, atingeţi uşor .

4

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Conectivitate USB.

5

Atingeţi uşor

Împerechere cu PC, apoi atingeţi uşor Următ..

6

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

Pentru a stabili o conexiune wireless la un dispozitiv împerecheat

1

Asiguraţi-vă că modul de transfer media este activat pe dispozitiv. În mod normal,

acesta este activat în mod implicit.

2

Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi

®

este activată.

3

În Ecran principal, atingeţi uşor .

4

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Conectivitate USB.

5

Selectaţi dispozitivul împerecheat la care doriţi să vă conectaţi, apoi atingeţi uşor

Conect..

Pentru deconectarea de la un dispozitiv împerecheat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Conectivitate USB.

3

Selectaţi dispozitivul împerecheat pe care doriţi să îl deconectaţi.

4

Atingeţi uşor

Deconectare.

Pentru a elimina o împerechere cu alt dispozitiv

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Conectivitate USB.

3

Selectaţi dispozitivul împerecheat pe care doriţi să-l eliminaţi.

4

Atingeţi uşor

Anulare împerechere.