Sony Xperia E4g - Repornirea şi reiniţializarea dispozitivului

background image

Repornirea şi reiniţializarea dispozitivului

Puteţi forţa repornirea sau închiderea dispozitivului atunci când acesta nu mai răspunde

ori nu reporneşte normal. Nu se şterg setări sau date cu caracter personal.
De asemenea, vă puteţi reiniţializa dispozitivul la setările iniţiale din fabrică. Această

acţiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcţionează corect, însă

reţineţi că, dacă doriţi să păstraţi date importante, trebuie să faceţi mai întâi o copie de

rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie

externă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Copierea de rezervă şi restaurarea

conţinutului

la pagina 123 .

Dacă dispozitivul dvs. nu porneşte sau doriţi să reiniţializaţi software-ul dispozitivului,

puteţi utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru

informaţii suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia™ Companion, consultaţi

Instrumente pentru computer

.

Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

Conectaţi dispozitivul la un încărcător şi încercaţi din nou să îl reporniţi.

Pentru a forţa repornirea dispozitivului

1

Ţineţi apăsată tasta de alimentare .

2

În meniul care se deschide, atingeţi uşor

Repornire , apoi atingeţi uşor OK pentru

confirmare. Dispozitivul reporneşte automat.

Pentru a forţa dispozitivul să se închidă

126

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Scoateţi capacul bateriei.

2

Folosind vârful unui creion sau un obiect similar, apăsaţi pe butonul OFF.

Nu folosiţi obiecte ascuţite excesiv care ar putea deteriora butonul OFF.

Pentru a efectua o restaurare a datelor din fabrică

Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, acesta nu trebuie repornit în timpul unei

proceduri de reiniţializare.

1

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă pentru toate datele

importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau

pe un alt suport de memorie externă.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Copie de rezervă şi reiniţializare > Reiniţializare

date fabrică.

4

Pentru a şterge informaţii, precum imagini sau melodii, din memoria internă,

marcaţi caseta de selectare

Ştergere memorie internă.

5

Atingeţi

Reiniţializare telefon.

6

Dacă este necesar, trasaţi traseul de deblocare a ecranului sau introduceţi codul

PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.

7

Pentru confirmare, atingeţi uşor

Ştergere globală.

Dispozitivul dvs. nu revine la o versiune software Android™ anterioară atunci când efectuaţi o

restaurare a datelor din fabrică.

Dacă uitaţi traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteţi utiliza caracteristica

de reparare a dispozitivului din software-ul Xperia™ Companion pentru a şterge nivelul de

securitate. Pentru a efectua această operaţiune, trebuie să furnizaţi detaliile de conectare la

contul Google. Prin executarea caracteristicii de reparare, reinstalaţi software-ul pentru

dispozitiv şi este posibil să pierdeţi anumite date cu caracter personal în cursul acestui proces.

Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând software-ul Xperia™ Companion

Înainte de a efectua o reparare a software-ului, asiguraţi-vă că ştiţi acreditările Google™. În

funcţie de setările de securitate, este posibil să fie necesară introducerea acestora pentru a

porni dispozitivul după o reparare software.

1

Asiguraţi-vă că software-ul Xperia Companion este instalat pe PC sau Mac

®

.

2

Deschideţi software-ul Xperia™ Companion pe computer şi apăsaţi pe

Software

repair în ecranul principal.

3

Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul şi a finaliza

repararea.