Sony Xperia E4g - Alarmă şi ceas

background image

Alarmă şi ceas

Utilizaţi dispozitivul drept ceas deşteptător şi selectaţi orice sunet salvat pe dispozitiv

drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este închis. În schimb,

aceasta se activează dacă dispozitivul este setat la modul silenţios.
Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale

de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.

1

Accesaţi ecranul principal al alarmei

113

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

2

Vizualizaţi un ceas pe glob şi reglaţi setările

3

Accesaţi funcţia cronometrului

4

Accesaţi funcţia temporizatorului

5

Deschideţi setările pentru data şi ora ceasului

6

Dezactivaţi sau activaţi o alarmă

7

Vizualizaţi opţiuni

8

Adăugaţi o alarmă nouă

Pentru a seta o alarmă nouă

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Alarmă şi ceas.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Oră şi reglaţi ora defilând în sus sau în jos.

5

Atingeţi uşor

Setare.

6

Dacă doriţi, editaţi şi alte setări pentru alarmă.

7

Atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

Atingeţi uşor

Amânare.

Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

Trageţi spre dreapta.

De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteţi trage în jos bara de stare pentru a

deschide panoul de notificări şi apoi atingeţi uşor .

Pentru a edita o alarmă existentă

1

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi atingeţi uşor alarma pe care doriţi să o

editaţi.

2

Efectuaţi modificările dorite.

3

Atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a activa sau a dezactiva o alarmă

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi trageţi cursorul de lângă alarmă pe

poziţia de activare sau dezactivare.

Pentru a şterge o alarmă

1

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi atingeţi continuu alarma pe care doriţi să

o ştergeţi.

2

Atingeţi uşor

Ştergere alarmă, apoi Da.

Pentru a seta sunetul unei alarme

1

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi atingeţi uşor alarma pe care doriţi să o

editaţi.

2

Atingeţi uşor

Sunet alarmă şi selectaţi o opţiune sau atingeţi uşor pentru a

selecta dintre fişierele muzicale.

3

Atingeţi uşor

Efectuat de două ori.

Pentru a seta o alarmă periodică

1

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi atingeţi uşor alarma pe care doriţi să o

editaţi.

2

Atingeţi uşor

Repetare.

3

Marcaţi casetele de selectare corespunzătoare zilelor dorite, apoi atingeţi uşor

OK.

4

Atingeţi uşor

Efectuat.

114

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a activa funcţia de vibrare pentru o alarmă

1

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi atingeţi uşor alarma pe care doriţi să o

editaţi.

2

Marcaţi caseta de selectare

Vibrare.

3

Atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a seta alarmele astfel încât să se activeze atunci când dispozitivul se află în

modul silenţios

1

Deschideţi aplicaţia Alarmă şi ceas, apoi atingeţi uşor alarma pe care doriţi să o

editaţi.

2

Marcaţi caseta de selectare

Alarmă în mod silenţios, apoi atingeţi uşor Efectuat.

115

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.