Sony Xperia E4g - Calendar

background image

Calendar şi ceas deşteptător

Calendar

Utilizaţi aplicaţia Calendar pentru a gestiona orarul dvs. Dacă v-aţi conectat şi aţi

sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de

exemplu, contul Google™ sau contul Xperia™ cu Facebook, atunci în aplicaţia Calendar

vor apărea şi evenimentele din calendar pentru aceste conturi. Puteţi selecta calendarele

pe care doriţi să le integraţi în vizualizarea combinată de Calendar.
Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să

vă reamintească despre rezervare. De asemenea, apare în bara de stare.

1

Selectaţi un tip de vizualizare şi calendarele pe care doriţi să le vizualizaţi

2

Reveniţi la data curentă

3

Accesaţi setări şi alte opţiuni

4

Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi mai repede

5

Data selectată

6

Agenda pentru ziua selectată

7

Adăugaţi un eveniment în calendar

Pentru a crea un eveniment în calendar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi

Calendar.

2

Atingeţi uşor .

3

Dacă v-aţi sincronizat calendarul cu unul sau mai multe conturi, selectaţi contul la

care doriţi să adăugaţi acest eveniment. Dacă doriţi să adăugaţi acest eveniment

numai pe dispozitivul dvs., atingeţi uşor

Calendar dispozitiv.

4

Introduceţi sau selectaţi informaţiile dorite şi adăugaţi participanţi la eveniment.

5

Pentru a salva evenimentul şi trimite invitaţii, atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a vizualiza un eveniment din calendar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi

Calendar.

2

Atingeţi uşor evenimentul pe care doriţi să îl vizualizaţi.

Pentru a vizualiza mai multe calendare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Calendar.

2

Atingeţi uşor , apoi marcaţi casetele de selectare pentru calendarele pe care

doriţi să le vizualizaţi.

112

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a face zoom în vizualizarea calendarului

Atunci când se selectează vizualizarea

Săptămână sau Zi, apropiaţi degetele pe

ecran pentru a mări.

Pentru a se afişa zile naţionale în aplicaţia Calendar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi

Calendar.

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări.

3

Atingeţi uşor

Sărbători.

4

Selectaţi o opţiune sau o combinaţie de opţiuni, apoi atingeţi uşor

OK.

Pentru a se afişa zile de naştere în aplicaţia Calendar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi

Calendar.

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Zile de naştere.

4

Atingeţi uşor

Zile de naştere, apoi selectaţi grupul de persoane de contact a căror

zile de naştere doriţi să se afişeze.

Pentru a afişa prognoze meteo în aplicaţia Calendar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Calendar.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul opţiunii

Prognoza meteo.

4

Dacă serviciile de localizare sunt dezactivate, atingeţi uşor

Locaţie de reşedinţă,

apoi căutaţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi.

Pentru informaţii suplimentare privind modul de activare a serviciilor de localizare, consultaţi

Utilizarea serviciilor de localizare

la pagina 109 .

Pentru a modifica setările pentru prognoza meteo din aplicaţia Calendar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi

Calendar.

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări.

3

Atingeţi uşor

Prognoza meteo.

4

Reglaţi setările în funcţie de preferinţe.