Sony Xperia E4g - Vizionarea clipurilor video în aplicaţia Filme

background image

Vizionarea clipurilor video în aplicaţia Filme

Utilizaţi aplicaţia Filme pentru a reda filme şi alt conţinut video salvat sau descărcat pe

dispozitiv. De asemenea, aplicaţia Filme vă ajută să obţineţi afişe, rezumate de subiecte,

informaţii despre gen şi detalii despre regizor pentru fiecare film. De asemenea, puteţi să

redaţi filme pe alte dispozitive conectate la aceeaşi reţea.

Este posibil ca unele clipuri video să nu poată fi redate în aplicaţia Filme.

1

Vizualizaţi opţiunile de meniu

2

Afişaţi clipurile video cel mai recent redate

3

Trageţi spre dreapta marginea stângă a ecranului pentru a răsfoi toate clipurile video descărcate şi

salvate

4

Atingeţi uşor pentru a reda fişiere video salvate sau descărcate

5

Defilaţi în sus sau în jos pentru vizualizarea conţinutului

Pentru a reda un clip video în aplicaţia Filme

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Filme.

2

Găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi. Dacă clipul video nu

este afişat pe ecran, trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a

deschide meniul ecranului de pornire al aplicaţiei Filme, apoi găsiţi şi atingeţi uşor

clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

3

Pentru a afişa sau a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul.

4

Pentru a întrerupe redarea, atingeţi uşor . Pentru a relua redarea, atingeţi uşor

.

5

Pentru a derula înapoi, trageţi marcajul barei de progres spre stânga. Pentru a

derula înainte, trageţi marcajul barei de progres spre dreapta.

Pentru a reda un clip video pe un dispozitiv extern

1

Atunci când este redat clipul video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa toate

comenzile.

2

Atingeţi uşor >

Throw.

3

Selectaţi un dispozitiv extern pe care să fie redat clipul video. Dacă nu este

disponibil niciun dispozitiv extern, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a

adăuga unul.

97

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a schimba setările în aplicaţia Filme

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Filme.

2

Atingeţi uşor >

Setări, apoi schimbaţi setările în funcţie de preferinţe.

Pentru a modificare setările de sunet în timpul redării unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

comenzile.

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări sunet.

3

Marcaţi casetele de selectare pentru setările de sunet pe care doriţi să le activaţi.

4

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor

OK.

Pentru a partaja un clip video

1

Când se redă un clip video salvat în fila Filme sau Emisiuni TV, atingeţi uşor , apoi

atingeţi uşor

Partajare.

2

Atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja clipul video

selectat, apoi urmaţi paşii corespunzători pentru a-l trimite.