Sony Xperia E4g - Cuprins

background image

Cuprins

Noţiuni de bază.............................................................................. 6

Despre acest ghid al utilizatorului........................................................ 6
Prezentare generală a dispozitivului..................................................... 6
Asamblare...........................................................................................7
Protecţia ecranului.............................................................................. 9
Prima pornire a dispozitivului............................................................... 9
De ce am nevoie de un cont Google™?............................................10
Încărcarea dispozitivului.................................................................... 11

Elemente de bază.........................................................................13

Utilizarea ecranului tactil.................................................................... 13
Blocarea şi deblocarea ecranului....................................................... 15
Ecran principal.................................................................................. 15
Ecranul Aplicaţii.................................................................................17
Navigarea între aplicaţii......................................................................18
Miniaplicaţiile..................................................................................... 19
Widgeturi.......................................................................................... 20
Comenzi rapide şi foldere..................................................................20
Fundal şi teme...................................................................................21
Efectuarea unei capturi de ecran....................................................... 22
Starea şi notificările........................................................................... 22
Pictogramele din bara de stare..........................................................23
Prezentare generală a aplicaţiilor....................................................... 25

Descărcarea aplicaţiilor................................................................27

Descărcarea de aplicaţii din Google Play™....................................... 27
Descărcarea de aplicaţii din alte surse...............................................27

Internet şi reţele............................................................................28

Navigarea pe Web.............................................................................28
Setări pentru Internet şi MMS ........................................................... 28
Wi-Fi® ............................................................................................. 29
Partajarea conexiunii de date mobile................................................. 31
Controlul utilizării datelor....................................................................31
Selectarea reţelelor de telefonie mobilă............................................. 32
Reţele virtuale private (VPN)...............................................................33

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv......................................... 34

Sincronizarea cu conturile online....................................................... 34
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®........................34

Setările de bază............................................................................36

Accesarea setărilor............................................................................36
Sunetul, tonul de apel şi volumul....................................................... 36

2

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Protejarea cartelei SIM ..................................................................... 37
Setările pentru ecran......................................................................... 38
Daydream......................................................................................... 38
Blocarea ecranului.............................................................................39
Setări de limbă.................................................................................. 40
Data şi ora........................................................................................ 41
Îmbunătăţirea ieşirii de sunet............................................................. 41

Tastarea textului...........................................................................43

Tastatura de pe ecran....................................................................... 43
Tastatura alfanumerică...................................................................... 44
Introducerea de text utilizând introducerea vocală............................. 45
Editarea de text.................................................................................45
Personalizarea tastaturii Xperia..........................................................46

Apelarea....................................................................................... 47

Efectuarea apelurilor..........................................................................47
Primirea apelurilor..............................................................................48
Apeluri în desfăşurare........................................................................50
Utilizarea jurnalului de apeluri.............................................................50
Redirecţionarea apelurilor..................................................................51
Restricţionarea apelurilor................................................................... 51
Apelurile multiple............................................................................... 52
Apeluri pentru conferinţă................................................................... 52
Poştă vocală..................................................................................... 53
Apelurile de urgenţă.......................................................................... 53

Agendă ........................................................................................ 54

Transferarea persoanelor de contact................................................. 54
Căutarea şi vizualizarea contactelor...................................................55
Adăugarea şi editarea contactelor..................................................... 56
Adăugarea informaţiilor medicale şi a celor de contact în caz de
urgenţă............................................................................................. 57
Preferinţe şi grupuri........................................................................... 58
Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact....................... 59
Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact....................59
Copierea de rezervă a persoanelor de contact.................................. 60

Mesagerie şi discuţii.....................................................................61

Citirea şi trimiterea mesajelor.............................................................61
Organizarea mesajelor.......................................................................62
Apelarea dintr-un mesaj.................................................................... 63
Setările pentru schimbul de mesaje................................................... 63
Mesageria instantanee şi chatul video............................................... 63

E-mail........................................................................................... 64

Configurarea serviciilor de email........................................................ 64

3

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Trimiterea şi primirea mesajelor de email........................................... 64
Panoul de examinare al aplicaţiei E-mail............................................ 65
Organizarea mesajelor de email.........................................................66
Setările contului de email...................................................................67
Gmail™.............................................................................................67

Muzică .........................................................................................69

Transferarea muzicii pe dispozitiv ..................................................... 69
Ascultarea muzicii............................................................................. 69
Meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®.............................. 70
Liste de redare.................................................................................. 71
Partajarea muzicii.............................................................................. 72
Îmbunătăţirea redării sunetului...........................................................72
Vizualizatorul .................................................................................... 72
Recunoaşterea muzicii cu TrackID™................................................. 73

radio FM....................................................................................... 75

Ascultarea la radio.............................................................................75
Canale radio preferate.......................................................................76
Setări sunet.......................................................................................76

Aparat foto................................................................................... 77

Fotografierea şi înregistrarea video.................................................... 77
Detectarea feţei.................................................................................78
Utilizarea caracteristicii Smile Shutter™ pentru captura feţelor
zâmbitoare........................................................................................78
Adăugarea poziţiei geografice la fotografiile dvs.................................79
Setări generale pentru aparatul foto...................................................79
Setările aparatului foto.......................................................................83
Setările camerei video....................................................................... 87

Fotografii şi clipuri video în Album............................................... 90

Vizualizarea fotografiilor şi clipurilor video...........................................90
Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video....................91
Editarea fotografiilor cu aplicaţia Photo editor.................................... 92
Editarea clipurile video cu aplicaţia Creator filme................................93
Ascunderea fotografiilor şi clipurilor video.......................................... 93
Meniul ecranului principal Album....................................................... 94
Vizualizarea fotografiile pe o hartă......................................................95

Clipurile video...............................................................................97

Vizionarea clipurilor video în aplicaţia Filme........................................ 97
Transferarea conţinutului video pe dispozitiv .....................................98
Gestionarea conţinutului video...........................................................98

Suport conectare....................................................................... 100

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor....100
Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™................... 100

4

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Tehnologia fără fir Bluetooth®.........................................................103

Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente care vă economisesc

timp............................................................................................ 106

Controlarea accesoriilor şi setărilor utilizând aplicaţia Smart
Connect..........................................................................................106

Călătorie şi hărţi......................................................................... 109

Utilizarea serviciilor de localizare...................................................... 109
Google Maps™ şi navigarea........................................................... 109
Utilizarea traficului de date atunci când călătoriţi..............................111
Modul pentru avion......................................................................... 111

Calendar şi ceas deşteptător..................................................... 112

Calendar......................................................................................... 112
Alarmă şi ceas.................................................................................113

Asistenţă şi întreţinere................................................................116

Asistenţă pentru dispozitivul dvs......................................................116
Instrumente pentru computer..........................................................116
Actualizarea dispozitivului................................................................ 117
Găsirea unui dispozitiv pierdut ........................................................118
Găsirea numărului de identificare a dispozitivului............................. 119
Gestionarea bateriei şi a energiei..................................................... 119
Memoria şi spaţiul de stocare..........................................................121
Gestionarea fişierelor utilizând un computer.................................... 122
Copierea de rezervă şi restaurarea conţinutului............................... 123
Executarea testelor de diagnosticare pe dispozitiv...........................125
Repornirea şi reiniţializarea dispozitivului..........................................126
Reciclarea dispozitivului...................................................................127
Limitări privind serviciile şi caracteristicile.........................................127
Informaţii juridice............................................................................. 128

5

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.