Sony Xperia E4g - Organizarea mesajelor de email

background image

Organizarea mesajelor de email

Pentru a vă sorta mesajele de e-mail

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

3

Dacă utilizaţi mai multe conturi de email, atingeţi uşor

şi selectaţi contul pe care

doriţi să îl sortaţi, apoi atingeţi uşor

Cutie poştală primire din meniul vertical. Dacă

doriţi să sortaţi simultan toate conturile de e-mail, atingeţi uşor

, apoi atingeţi

Inbox combinat.

4

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Sortare.

5

Selectaţi o opţiune de sortare.

Pentru a căuta e-mailuri

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

2

Dacă utilizaţi mai multe conturi de email, atingeţi uşor

şi selectaţi numele

contului pe care doriţi să îl verificaţi, apoi atingeţi uşor

Cutie poştală primire din

meniul vertical. Dacă doriţi să căutaţi simultan în toate conturile de e-mail, atingeţi

uşor

, apoi atingeţi

Vizualizare combinată.

3

Atingeţi uşor .

4

Introduceţi textul de căutare, apoi atingeţi uşor pe tastatură.

5

Rezultatul căutării apare într-o listă sortată după dată. Atingeţi uşor mesajul de

email pe care doriţi să-l deschideţi.

Pentru a vizualiza toate folderele pentru un cont de e-mail

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

2

Dacă utilizaţi mai multe conturi de e-mail, atingeţi uşor

şi selectaţi contul pe

care doriţi să îl verificaţi.

3

Sub contul pe care doriţi să îl verificaţi, selectaţi

Afişaţi toate folderele.

Pentru a şterge un mesaj de e-mail

În cutia poştală de primire a mesajelor de e-mail, atingeţi scurt, spre dreapta,

mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi.

Pentru a muta un mesaj de e-mail în alt folder

1

În cutia poştală de primire a mesajelor de e-mail, atingeţi scurt, spre stânga,

mesajul pe care doriţi să îl mutaţi.

2

Atingeţi uşor

Mutare, apoi selectaţi un folder.

66

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.