Sony Xperia E4g - Panoul de examinare al aplicaţiei E-mail

background image

Panoul de examinare al aplicaţiei E-mail

Este disponibil un panou pentru vizualizarea şi citirea mesajelor de e-mail. După ce îl

activaţi, îl puteţi utiliza pentru a vizualiza lista de mesaje de e-mail şi, în acelaşi timp, un

mesaj de e-mail selectat.

65

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a schimba setările panoului de examinare a mesajelor de e-mail

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări > Vizualizare scindată.

3

Selectaţi o opţiune sau o combinaţie de opţiuni, apoi atingeţi uşor

OK.

Pentru a citi mesaje de email utilizând un panou de previzualizare

1

Asiguraţi-vă că este activat panoul de previzualizare.

2

Deschideţi cutia poştală de primire a mesajelor de email.

3

Derulaţi în sus sau în jos şi atingeţi mesajul de email pe care doriţi să îl citiţi.

4

Pentru a vizualiza mesajul de email în format pe tot ecranul, atingeţi uşor bara de

divizare (aflată între lista de mesaje de e-mail şi corpul mesajului de e-mail).

5

Pentru a reveni la vizualizarea obişnuită a cutiei poştale de primire, atingeţi uşor

bara de divizare din nou.